Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktualizovaný Program rozvoje venkova

09/08/10
smf

V červenci 2010 byl po schválení EK aktualizován PRV. Zdroj: MZe

Program rozvoje venkova ČR
V červenci 2010 byl po schválení EK aktualizován PRV.
Mezi významné změny programového dokumentu pro rozvoj venkova, jež byly na návrh Řídícího orgánu PRV akceptovány Evropskou komisí dne 9.7.2010, patří:
  • rozšíření Specifických LFA oblastí
  • členění finančních tabulek Osy II
Přílohy

            PRV červenec 2010                  (PDF, 2 MB)

            Přílohy k dokumentu PRV          (PDF, 4 MB)

Zdroj: www.eagri.cz