Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Stavby se prodraží

04/07/10
smf

    V Německu připravuje ministerstvo životního prostředí zpřísnění legislativy upravující vybavení novosaveb silážních zařízení a zásobníků na kejdu z hlediska ochrany vod. Zdroj: Agronavigator.cz

Stavby se prodraží

V Německu připravuje ministerstvo životního prostředí zpřísnění legislativy upravující vybavení novosaveb silážních zařízení a zásobníků na kejdu z hlediska ochrany vod.
Při výstavbě silážovacích zařízení a zásobníků na kejdu budou muset němečtí zemědělci počítat se zpřísněním předpisů a stoupajícími náklady. Ministerstvo životního prostředí pracuje na směrnici upravující nakládání s látkami ohrožujícími vodní zdroje (VUmwS) s cílem zabránit kontaminaci spodních vod močůvkou, kejdou a silážními šťávami.
 Podle návrhu by měly např. z vnějšku nezcela zakryté zásobníky na siláž a kejdu být vybaveny detekcí úniku tekutin. O povinnosti stavět v oblastech s  vysokým stavem spodních vod dvouplášťové zásobníky se dosud diskutuje. Stejné předpisy by měly platit i v případě kejdových kanálů.
 Dokonce i u silážované hmoty s vysokým obsahem sušiny by měly být obecně jako podklad použity panely. Hromady s volným kvašením a silážní vaky, které se bez pevného podkladu umísťují stále na stejné místo, by podle návrhu neměly již být povoleny vůbec.
 Ochrana u stávajících zásobníků na kejdu a silážní zařízení by měla podle současného stavu návrhu pouze po dobu deseti let po schválení zákonné normy. Poté bude nutné tato zařízení dodatečně vybavit.
 Svaz sedláků tento návrh směrnice podrobil masivní kritice. Obává se nové deformace konkurenceschopnosti německých chovatelů hospodářských zvířat díky dalšímu zvýšení nákladů. Protože podíl nehod s průsakem močůvky, kejdy a silážních šťáv činil v rozmezí let 2004 až 2007 pouze 2,6 až 4 % všech nehod způsobených látkami ohrožujících vodní zdroje, nejsou zvýšené náklady opodstatněné.
 Zejména u stávajících zařízení Svaz požaduje zachování nynějšího stavu, protože dodatečné vybavení je v mnoha případech technicky neproveditelné.
 
Silobau wird teuer
Top agrar, 2010, č. 5, s. R 4