Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přísnější předpisy pro odbyt kejdy v SRN

14/07/10
smf

Zpřísněné předpisy pro nakládání se statkovými hnojivy dělají starosti německým zemědělským podnikům. Zdroj: Agronavigator

Přísnější předpisy pro odbyt kejdy v SRN
    Zpřísněné předpisy pro nakládání se statkovými hnojivy dělají starosti německým zemědělským podnikům.
Němečtí zemědělci, kteří odprodávají nebo z jiných podniků nakupují statková hnojiva budou muset splnit mnohem přísnější povinnosti ohledně dokumentace. Důvodem je nová směrnice upravující nakládání se statkovými hnojivy, kterou Spolková rada schválila na konci března. Především spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a Dolní Sasko vyžadují striktní dokumentaci. Spolkové země považují za nutné jednat zejména v případě podnikatelských subjektů nevlastnících zemědělskou půdu a dovozců statkových hnojiv např. z Nizozemí.
    Spolková ministryně zemědělství Ilse Aigner však dosud tyto zemské legislativní směrnice nepodepsala. Místo toho bude překládat vlastní resp. přepracovanou směrnici. Ministryně tím reagovala na kritiku zemědělských svazů, které se obávají zbytečných nákladů spojených s byrokratickým opatřením, protože většina podniků musí pohyb statkových hnojiv dokumentovat již nyní v intencích směrnice o nakládání s hnojivy.
    Vzhledem k tomu zůstává otázkou, jak ministryně Aigner dokáže zharmonizovat odlišné zájmy jednotlivých spolkových zemí. Podle odhadu expertů bude Spolková rada dále o této právní úpravě jednat.
 
Schärfere Regeln für Gülle-Abgabe
Top Agrar, 2010, č. 5, s. S 2