Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace z Agrovenkova o.p.s.

19/07/10
smf

Informaci o vysílání spotu o konání soutěže "Regionální potraviny Pardubického kraje". Zdroj: Agrovenkov o.p.s.

 
Vážené dámy a pánové,
zasílám informaci o vysílání spotu o konání soutěže "Regionální potraviny Pardubického kraje".
 
Spot "Regionální potravina Pardubického kraje" bude v televizních vstupech RTA Východní Čechy na TV Prima v čase
17:56 odvysílán ve dnech 19. – 21. července a 26. -27. července.
 
Další informace na stránkách    www.agrovenkov.cz   – regionální potravina
                             
Václav Koblížek, předseda správní rady

Agrovenkov,o.p.s.
Poděbradova 842
537 01 Chrudim