Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Charta práv zemědělce

23/07/10
smf

Dokument "Charta práv zemědělce". Zdroj: ABK

16.7.2010
Průvodní stanovisko k Chartě práv zemědělce.
ANTIBYROKRATICKÁ KOMISE
Vážení zemědělci – farmáři,
dovolte mi, abych Vás jménem signatářů – členů Antibyrokratické komise seznámil s připojeným dokumentem a uvedl do života „Chartu práv zemědělce“. Měla by se stát, a my pevně věříme, že se v krátké budoucnosti stane, velmi důležitým dokumentem, který nastaví základní etická pravidla vzájemného vztahu státního úředníka a zemědělce, jenž je v současné době vystaven neúměrné administrativní zátěži. Trvalé snižování byrokracie vidíme jako předpoklad konkurenceschopnosti našich farmářů v rámci EU. Nemluvě o nutnosti snížení státních výdajů na nadměrné kontroly a kontrolní organizace.
    Chtěl bych podotknout, že u zrodu tohoto dokumentu byli členové ABK z nevládních zemědělských organizací pod vedením Ing. Němce, kteří došli k jednotnému konsenzu. Bohužel se však nepovedlo tento dokument uvést v život i přes to, že měl podporu tehdejšího ministra zemědělství Mgr. Gandaloviče.
    Členové současné i minulé ABK se po dlouhém a konkrétním jednání rozhodli tento dokument vydat právě proto, že nenašel pochopení ze strany úředníků Ministerstva zemědělství ČR. Uvedené pokládáme za potvrzení faktu, že Charta práv zemědělce má smysl a upozorňuje na záležitosti v chování státní správy, které jí nejsou příjemné. Chartu vydáváme  proto, aby zemědělská veřejnost věděla, co považuje Antibyrokratická komise za standard ve vztahu mezi zemědělci a státními úředníky. Jsme toho názoru, že je potřeba nadále působit na úředníky MZe, aby se v souladu s Chartou chovali a aby tento dokument byl plně akceptován i z jejich strany.
    V neposlední řadě chceme vyslat signál, že v naší demokratické společnosti nesmí převládat názor, že státní úředník může všechno a my zemědělci smíme klečet na kolenou.
    Věříme, že Vy zemědělci, jakékoli formy podnikání, pochopíte, z jakého důvodu a proč jsme v této době vydali tento pro nás velmi důležitý dokument. Právě v době, kdy v koaliční dohodě o vzniku vlády je v kapitole zemědělství na prvním místě snižování byrokratické zátěže zemědělců.
 
 
                                                               „Pax arva colat“
                              Lubomír B u r koň,   předseda ABK MZe