Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na obilnářské forum

07/06/10
smf

Agrární komora České republiky zve na O B I L N Á Ř S K É  F Ó R U M které se uskuteční ve středu 9. června 2010 od 10 do 15 hod. v Kulturním domě Větrný Jeníkov.

Agrární komora České republiky
                                                                    zve na
 
 
O B I L N Á Ř S K É     F Ó R U M
 
které se uskuteční ve středu 9. června 2010 od 10 do 15 hod.
v Kulturním domě Větrný Jeníkov
 
 
 
Program:       1. Úvodní slovo prezidenta
                        2. Vystoupení ministra zemědělství ČR
                        3. Podmínky intervenčních nákupů – zástupce SZIF
                        4. Tržní situace u obilovin – místopředseda komoditní rady AK ČR
                        5. Situace na trhu olejnin – předseda Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin
                        6. Obchodní politika a.s. AGROFERT – zástupce a.s.
                        7. Obchodní politika a.s. SOUFFLET – zástupce a.s.
                        8. Alternativní paliva pro dopravu – zástupce Sdružení lihovarů
                            a Sdružení pro bionaftu
                        9. Vystoupení dalších zástupců zpracovatelů a obchodu
                      10. Diskuse
                      11. Závěr
 
 
Účastnický poplatek:    250 Kč pro členy
                                   350 Kč pro nečleny
 
bude hrazen namístě oproti vstupence, která bude sloužit jako daňový doklad
 
 
 
S pozdravem
 
                                                                                              Ing. Jan Veleba v.r.
                                                                                       prezident Agrární komory ČR