Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mor prasat

16/06/10
smf

Nové poznatky o způsobu šíření viru klasického moru prasat. Zdroj: Agronavigator

Mor prasat
Nové poznatky o způsobu šíření viru klasického moru prasat.

Virus klasického moru prasat je podle výsledků jedné nové studie univerzity v Utrechtu také přenosný vzduchem. Tyto poznatky budou muset experti v budoucnu vzít na zřetel v modelech boje proti tomuto závažnému onemocnění eventuálně v modelech rozšíření viru klasického moru prasat.
 
Schweinepest
Top Agrar, 2010, č. 6, s. S2