Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bude zrušen zákaz zkrmování jatečných odpadů ?

18/06/10
smf

V EU dojde k odvolání úplného zákazu zkrmování vedlejších produktů živočišného původu hospodářským zvířatům kromě přežvýkavců.  Zdroj: Agronavigator

Odvolání zákazu zkrmování jatečných odpadů
V EU dojde k odvolání úplného zákazu zkrmování vedlejších produktů živočišného původu hospodářským zvířatům kromě přežvýkavců.
Komise EU pravděpodobně ještě před letní pauzou odvolá úplný zákaz zkrmování vedlejších produktů živočišného původu ze zpracovatelského průmyslu hospodářským zvířatům.
Zrušení zákazu se ale týká pouze prasat, drůbeže a ryb za předpokladu respektování zákazu kanibalismu, uvedl John Dalli, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku. Úmyslné použití vedlejších produktů živočišného původu do krmiv pro přežvýkavce zůstává i nadále vyloučeno, stejně tak i použití bílkovin získaných z těl skotu, ovcí a koz.
 
EU: Lockerung des Fütterungsverbots von Schlachtabfällen an Tiere