Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Analýza českého zemědělství

03/06/10
smf

Český statistický úřad (ČSÚ) vydává 2. června 2010 publikaci „Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu“. Zdroj: Český statistický úřad

 
Český statistický úřad (ČSÚ) vydává 2. června 2010 publikaci „Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu“. Ta interpretuje pomocí široké škály ukazatelů jak si stojí naši zemědělci při porovnání nejenom s našimi sousedy (Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko), ale i s dalšími vybranými zeměmi Evropské unie (Francie a Spojené království). Česká republika má v Evropské unii největší výměru půdy připadající na zemědělský podnik.

Sledování zemědělské ekonomiky a srovnávání úrovně České republiky s ostatními zeměmi Evropské unie je stále aktuálním společenským tématem. Zemědělci deklarované snižování výkupních cen a jejich vazba ke spotřebitelským cenám potravin vyvolávají mnohé otázky a to zejména v oblasti srovnávání parametrů tuzemské zemědělské výroby se zahraničím.
 Jak na tom naše zemědělství je ve srovnání s jinými státy se snaží ukázat právě tato analýza. Její těžiště přitom spočívá v porovnání výnosů a nákladů českého zemědělství a jejich struktury se sedmi vybranými státy EU a rovněž s průměrem „patnáctky“ států EU. Analýza používá pro porovnání souhrnný zemědělský účet, který se stal komplexním analytickým nástrojem umožňujícím mezinárodní srovnání v dlouhém časovém období. Tento instrument umožňuje integrovat dílčí výsledky zemědělských statistik, které po doplnění dalších údajů vytváří podklad pro provádění komplexních i tematicky zaměřených analýz.
 Náš výstup je první vlašťovkou, kterou bychom chtěli přispět k objektivnímu posuzování našeho zemědělství. Vidíme z něho např., že „Česká republika disponuje absolutně největší průměrnou výměrou zemědělského podniku nebo pátým největším přepočítaným stavem zaměstnanců z celé sedmadvacítky zemí EU“ konstatuje ing. Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ.
Analýza porovnává a hodnotí souměřitelné agregátní ukazatele popisující hlavní ekonomické vazby v zemědělství sledovaných států ve víceletém časovém období. Mimo vlastního srovnání poskytuje i mnoho dalších informací o souhrnném zemědělském účtu. Velký rozsah předmětu analýzy vytváří prostor pro další tvorbu dílčích zkoumání a inspiruje čtenáře k zamyšlení nad dalšími souvislostmi, které se promítají v českém zemědělství.
 
 
Celá publikace je dostupná na webových stránkách ČSÚ nebo  Z D E

Bližší informace:
ing. Jiří Hrbek, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz, ing. Jan Růžička, e-mail: jan.ruzicka@czso.cz

Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

Mezinárodní srovnání našeho zemědělství