Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zvolen nový předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

13/05/10
smf

Na 12. schůzi valné hromady Asociace soukromého zemědělství ČR v Jihlavě byl novým předsedou ASZ zvolen Ing. Josef Stehlík.

Josef Stehlík zvolen předsedou Asociace soukromého zemědělství ČR

Na uplynulé již 12. schůzi valné hromady Asociace soukromého zemědělství ČR v Jihlavě došlo k řadě významných událostí. Hlavním bodem programu byla volba nového předsednictva, místopředsedů a předsedy. Stanislav Němec, který stál u vzniku Asociace před 12 lety, oznámil, že již nebude kandidovat v dalším volebním období do čela naší selské organizace. Ve své hodnotící zprávě poděkoval zejména za dosavadní podporu členské základny. Vyzdvihl zejména přátelskou a dělnou atmosféru mezi členy-sedláky, která v průběhu let v ASZ vykrystalizovala. Ta vytvořila potřebné zázemí a stála za zcela konkrétními úspěchy při nesnadném prosazování zájmů soukromých zemědělců v období po pádu bolševické totality do dnešních dnů.
Jediným kandidátem na předsedu Asociace pro následující tři roky byl dosavadní člen předsednictva ASZ ČR a předseda ASZ Kladno, Beroun Josef Stehlík, který v tajné volbě získal od členů silný mandát 91% hlasů. Čerstvě zvolený šéf ASZ Josef Stehlík uvedl, že nechce nijak výrazně měnit politiku této stavovské organizace a hodlá pokračovat v jejím vedení směrem, jakým se ubírá už od začátku. Za priority, na které se bude v čele Asociace dále zaměřovat, označil především snižování byrokracie, prosazování všech dalších opatření, která souvisejí zejména s umožněním domácího zpracování a faremního prodeje, dokončení restitučního procesu, urychlené pokračování komplexních pozemkových úprav, konkrétní opatření a úpravy pravidel k co nejjednoduššímu čerpání prostředků z PRV (zejm. u realizovaných projektů), zásadní změny v oblasti myslivosti, prosazení novely zákona o prodeji státní půdy, rozvoj spolupráce s dalšími nevládními organizacemi, další rozvoj informačních a školících činností v ASZ a další. Zvláštní důraz pak položil na nutnost zlikvidovat legislativní ustanovení o tzv. „nepřístupných pozemcích“, které ještě po 20 letech od revoluce znemožňují vlastníkům svobodně užívat své vlastnictví. Josef Stehlík zároveň navrhl propůjčit Stanislavu Němcovi čestný titul předsedy, což valná hromada, které se zúčastnil velmi vysoký počet – téměř 80% delegátů, schválila jednomyslně.
Na postech místopředsedů nedošlo k žádným změnám. Tyto statutární orgány tedy budou s podporou téměř všech členů Rady (jako volitelů) nadále zastupovat Eliška Kravcová z ASZ Přerov a Václav Perník z ASZ Český Krumlov.  Novou krví v předsednictvu ASZ se stali Květa Mošnová z ASZ Pelhřimov, loňský vítěz Farmy roku Václav Dašek z ASZ Náchodska, David Smetana z Hradce Králové a také člen Svazu vlastníků půdy ČR Jan Pešout. Jako zatím doposud, i všichni noví členové vedení jsou sedláky a fyzicky podnikají na svých farmách s nejrůznějším zaměřením.
Zvláště významným bodem jednání bylo vystoupení předsedy Svazu vlastníků půdy ČR. Tato dlouholetá organizace hájící zájmy tří milionů vlastníků v ČR, se na letošní valné hromadě stala novým členem Asociace soukromého zemědělství ČR. Přístupovou dohodou, kterou stvrdil nový předseda Asociace Josef Stehlík a předseda SVP František Janda, vyvrcholila dlouhodobá spolupráce obou organizací. ASZ se tak rozrostla již na celkem 41 subjektů regionálních ASZ a dalších zájmových a profesních společenstev.
Za Ministerstvo zemědělství na valné hromadě vystoupil náměstek Stanislav Kozák. S poměrně velkou kritikou dosavadní činnosti zejména v oblasti myslivosti se setkal, jako další host, předseda zemědělského výboru sněmovny parlamentu Jiří Papež.
V Jihlavě, dne 11. 5. 2010
Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR , zdroj: www.asz.cz

Zařazeno v ASZ ČR, Zemědělství