Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Představena Vize českého zemědělství po roce 2010

28/05/10
smf

Ministr Šebesta představil Vizi českého zemědělství po roce 2010. Zdroj: MZe

Ministr Šebesta představil Vizi českého zemědělství po roce 2010
Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes na tiskové konferenci představil Vizi českého zemědělství po roce 2010, kterou vytvořila Skupina pro strategické otázky v zemědělství.
Do tvorby vize byly zapojeny nejen odborné útvary Ministerstva zemědělství, ale také široký okruh nevládních agrárních organizací, akademická sféra, představitelé regionů a politické reprezentace. „Zemědělství je klíčovým sektorem národního hospodářství, který v posledních letech čelí řadě nelehkých výzev a úkolem pracovní skupiny bylo najít na ně odpovídající řešení,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta.
„Vize českého zemědělství po roce 2010“ je výsledkem konsenzu odborníků, kteří se na jejím vypracování podíleli. „Jedná se o velmi realistickou analýzu zemědělství a souvisejících oborů. Z analýzy následné diskuze v pracovních týmech a strategické skupině pak vycházejí obecné i specifické vize pro zemědělský sektor. Realizace jednotlivých vizí je dlouhodobou záležitostí a vyžádá si konkrétní strategie a opatření,“ uzavřel ministr Šebesta.
Dita Vrbová
tisková mluvčí MZe