Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pomůcka pro orientační výpočet snížení plateb a podpor

26/05/10
smf

Pomůcka pro orientační výpočet snížení plateb a podpor, vyplývající z kontrol podmíněnosti v roce 2010. Zdroj: Agroporadenstvi 

Pomůcka pro orientační výpočet snížení plateb a podpor, vyplývající z kontrol podmíněnosti v roce 2010
 
       Tato pomůcka navazuje na metodickou pomůcku vypracovanou kolektivem poradců – metodiků ÚZEI Praha pro zemědělské podnikatele v roce 2007 s názvem " Hodnocení jakosti zemědělského podniku". V souladu s evropskou legislativou obsahuje předkládaná metodická pomůcka pro kontroly podmíněnosti v roce 2010 hodnocení následujících oblastí:
1. Standardy GAEC
2. Zákonné požadavky na hospodaření včetně minimálních požadavků AEO
      Metodická pomůcka" Hodnocení jakosti zemědělského podniku" obsahuje problematiku týkající se zemědělské činnosti v celém rozsahu daném českou legislativou.
     Na návrh MZe je předkládána metodická pomůcka, která obsahuje pouze schválené standardy GAEC, zákonné požadavky a minimální požadavky pro žadatele o dotace v rámci AEO, jejichž plnění bude hodnoceno kontrolními orgány v rámci kontrol podmíněnosti v roce 2010. Součástí pomůcky jsou odkazy na platnou legislativu a vyznačené kompetence jednotlivých kontrolních orgánů. Pomůcka je doplněna o možnost vlastního vyhodnocení porušení jednotlivých kontrolovaných oblastí. Zjištěné výsledné procentní porušení je promítnuto po doplnění výše očekávaných přímých plateb a podpor do celkového snížení těchto příjmů v zemědělském podniku.
     Pomůcka slouží pro vyhodnocení prvního i opakovaného porušení standardů GAEC, zákonných požadavků a minimálních požadavků v rámci AEO v roce 2010 z nedbalosti, faktor úmyslného porušení může být součástí další verze příručky.
 
Pomůcku si můžete stáhnout          Z D E  (formát WinRAR ZIP, 6,37 MB)