Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ke klonování zvířat na maso

06/05/10
smf

Spory ohledně klonování zvířat pro potravinářské účely. Europoslanci se opakovaně postavili proti klonování zvířat na maso.

Spory ohledně klonování zvířat pro potravinářské účely. Europoslanci se opakovaně postavili proti klonování zvířat na maso.
Členové výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin na svém včerejším (4. května) zasedání vyjádřili nesouhlas s klonováním zvířat a prodejem jejich masa na evropském trhu. Jejich postoj naráží na přesvědčení Evropské komise a Rady EU.
ENVI (Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin) se včera vyslovil pro to, aby klonování zvířat a jejich potomků pro potravinářské účely nebylo součástí novely upravující legislativu o nových potravinách z roku 1997. Namísto toho europoslanci požádali Evropskou komisi, aby pro problematiku připravila samostatnou legislativu.
Opětovná výzva k celoevropskému zákazu klonování zvířat pro potravinářské účely a dovozu těchto zvířat do Evropy navazuje na jejich podobné snahy z podzimu 2008 (EurActiv 4.9.2008).
Očekává se souboj institucí
Evropská komise se rozhodla současnou legislativu upravit, aby se „bezpečné a nové potraviny objevily na unijním trhu co nejrychleji.“ Její návrh, který pochází z roku 2008, proto počítá s vytvořením centralizovaného autorizačního centra, které bude po souhlasu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) udělovat licence k výrobě nových druhů potravin (novel food). Bez tohoto povolení nebudou mít žádné nové potraviny přístup na evropský trh.
Na rozdíl od Rady EU ale v případě zpracování klonovaných zvířat návrh Komise zahrnuje pouze jejich první generaci (nikoliv i potomky, jak požadují ministři členských zemí).
Včerejší rozhodnutí parlamentního výboru, které se k návrhu postavilo zamítavě, musí být ještě potvrzeno plénem, které se jím bude zabývat 5. července. Nicméně vzhledem k dlouhodobé pozici Evropského parlamentu v této oblasti je pravděpodobné, že stanovisko výboru bude bez větších obtíží schváleno.
Komplikace by ale mohly nastat ve chvíli, kdy Rada ministrů bude trvat na svém. Pro takovou situaci (kdy problematika spadá do procedury spolurozhodováni) základní smlouvy předvídají vytvoření smírčího výboru, kde zasedá rovný počet zástupců Rady a Parlamentu. Jeho cílem je přijmout rozhodnutí, které vyhovuje obou stranám.
Podle zeleného poslance Berta Staese, který byl včerejšímu výborovému hlasování přítomen, Parlament svým postojem vyslal k Evropanům jasný signál. „Na svých talířích nechceme maso, které pochází z klonů,“ řekl a doplnil, že „klonování zvířatům zbytečně ubližuje a zatím nebylo dostatečně prokázáno, že nemá dlouhodobé zdravotní následky“.
EFSA se ve své zprávě z roku 2008 přiklání k názoru, že je nepravděpodobné, aby maso z klonovaných zvířat bylo zdraví nebezpečné, ale zároveň poukazuje na to, že vzhledem k nedostatku dostupných dat není možné tuto hypotézu potvrdit.
Proti klonování zvířat pro potravinářské účely měla v minulosti určité výhrady i Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích (European Group on Ethics for Science and New Technologies – EGE).

Zdroj: Euractiv.cz, 05.05.2010