Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku

11/05/10
smf

Metodická pomůcka pro hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR. Autoři: metodici poradenství ÚZEI

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných  požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR

METODICKÁ POMŮCKA
Metodická pomůcka, se kterou se na našich stránkách setkáváte již 3 roky, je určena pro právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělství. Cílem bylo vytvořit pomůcku, která by seznámila v předstihu širokou zemědělskou veřejnost s 19ti evropskými směrnicemi, které bude  muset  postupně  akceptovat ve své činnosti. První etapa dodržování směrnic byla zahájena 1.1.2009. Jednalo se o směrnice z oblasti životního prostředí (směrnice 1-5) a z oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin (směrnice 6-8a o evidenci a identifikace zvířat ). Začátek další etapy uvedení směrnic EU je stanoven na 1.1.2011. Bude pokračovat v plnění směrnic z oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin (směrnice 9-15). Celý proces přijímání směrnic EU bude završen 1.1.2013 přijetím  směrnic z oblasti welfare zvířat.
Metodická  příručka obsahuje i  poslední znění GAECU platné od 1.1.2010. GAEC totiž tvoří nedílnou součást kontrol podmíněnosti.
Snahou kolektivu je předložit jednoduchou formou (kontrolní listy) zapracované evropské normy do naší legislativy  tak, aby si každá osoba podnikající v zemědělství byla sama schopna zkontrolovat stav svého podniku, farmy, hospodářství.
– listy postihují všech 19 EU norem zapracovaných do naší legislativy.
– jednoduchou formou – odpovědí ANO, NE lze zjistit stav v podniku a soulad s legislativou.
– na základě takto provedeného auditu lze přijmou opatření k nápravě.
– listy neobsahují všechny § legislativních norem, ale pouze jejich části, které se týkají dané problematiky. Nelze se na ně proto odkazovat při odvolacích jednáních při snížení dotací, rovněž tak při soudních sporech.
– červeně označené otázky s tučným CC jsou již platné otázky kontrolních a dozorových orgánů. Tučné CC představují pravděpodobné oblasti dalších směrnic.
– listy jsou koncipována tak, že se snaží podchytit i povinnosti podnikatelů v zemědělství z hlediska národní legislativy, která je kontrolována nezávisle na kontrolách CC.

Podle toho, jak je schvalována legislativa, se pravidelně provádí aktualizace, aby bylo k dispozici v odkazech vždy platné znění. Na úvodní stránce je vždy vyznačena verze k datu platnosti. Označení verze je možno zjistit i při tisku listů v zápatí.
V této verzi byly ponechány otázky týkající se vyhlášky 191/2002 Sb., a to přesto, že již neplatí. Lze je použít pouze jako orientační, doplňující, nelze se na ně odkazovat z důvodu neplatnosti tohoto zákona. Tyto  jsou označené ve sloupci slovem NEPLATÍ. U některých druhů zvířat byly parametry ustájení nahrazeny již novelizovanou vyhláškou 208/2004 Sb. Protože některé  údaje  vyhláška nemění, byly ponechány v listu znění vyhlášky 191/2002Sb., a to z důvodu snazšího získání orientačních parametrů.
PŘI VYPLŇOVÁNÍ LISTŮ SE NA TAKTO OZNAČENÉ OTÁZKY NEODPOVÍDÁ.

Ke stažení:         CHECKLISTY 01012010 (xls. 31 791 kB)

                         CHECKLISTY 01012010 (ZIP Archiv 10 504 kB)