Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Explozivní kejdové plyny

19/05/10
smf

Při provádění různých oprav a svářečských pracích ve stáji pro prasata je nutné dbát zvýšené opatrnosti aby nedošlo ke vznícení explozivních plynů.  Zdroj: Agronavigator

Explozivní kejdové plyny

    Při provádění různých oprav a svářečských pracích ve stáji pro prasata je nutné dbát zvýšené opatrnosti aby nedošlo ke vznícení explozivních plynů.
Období vyprázdnění stájí prasat mezi naskladňováním jednotlivých turnusů využívají chovatelé často k různým opravám a svářečským pracím. Je však nutné mít na zřeteli skutečnost, že jediná jiskra v zásobníku na kejdu může způsobit vznícení vysoce explozivních kejdových plynů a celá stáj vzplane. Jestliže je chovateli prokázáno hrubě nedbalé jednání, pojišťovna mu z jeho pojistky uhradí jen část škody.
    Při míchání, vyplachování, přečerpávání nebo vybírání kejdy by proto měly být vypnuty všechny plynové zářiče, nesmí být prováděny řezací a svařovací práce. Když je nutné ve stáji svařovat popř. řezat při stojící kejdě, měly by být zaroštované podlahy velkoplošně zakryté tak, aby nemohly žádné jiskry nebo svařovací okuje spadnout do jímek na kejdu. Kromě toho je nutné mít otevřená okna a dveře a ventilátor nastaven na nejvyšší stupeň. Navíc je doporučováno prostor pod rošty provětrávat pomocí zrnometu.
 
Explosive Güllegase
Top Agrar, 2010, č. 4, s. S 4