Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Digestát z bioplynových stanic ke hnojení plodin

07/05/10
smf

Odborná presentace k použití digestátu z bioplynových stanic ke hnojení plodin.

Digestát z bioplynových stanic ke hnojení plodin

 
Presentace  Z D E
 
Autoři:
Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk  spol. s r.o.
Doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D., Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, MENDELU
Ing. Jan Klír, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně