Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Osevní plocha GM plodin v roce 2009

19/04/10
smf

Organizace ISAAA (International Service for the Aquisition of Agri-biotech Applications) uveřejnila zprávu o osevních plochách transgenních plodin v minulém roce.  Zdroj: Osel.cz, 16.04.2010  

Osevní plocha GM plodin v roce 2009
Organizace ISAAA (International Service for the Aquisition of Agri-biotech Applications) uveřejnila zprávu o osevních plochách transgenních plodin v minulém roce. Navzdory finanční krizi a vzestupu cen potravin osevní plochy GM plodin globálně rostly.
Celková globální plocha transgenních plodin
ROK
Milion ha
Meziroční přírůstek +%
2008
125
9.4
2009
134
7.2
Osevní plocha GM plodin podle zemí v milionech ha
ROK
2008
2009
USA*
62.5
64.0
Brazilie*
15.8
21.4
Argentina*
21.0
21.3
Indie*
7.6
8.4
Kanada*
7.6
8.2
Čína*
3.8
3.7
Paraguay*
2.7
2.2
Jižní Afrika*
1.8
2.1
Bolivie*
0.6
0.8
Uruguay*
0.7
0.8
Filipíny*
0.4
0.5
Australie
0.2
0.2
Z uvedených čísel je vidět, že růst osevních ploch není v posledních dvou letech tak prudký. Důvodem je, že ve vedoucích státech, tj. v USA a Argentině již byly prakticky využity plochy výhodné pro GM plodiny. V USA je nárůst 5,6 % a Argentina prakticky stagnuje, ale v Brazílii je přírůstek 35% . Obrovský nárůst osevních ploch je zde způsoben tím, že na rozdíl od Argentiny tam byly GM plodiny do roku 2003 zakázány. Brazílie je tedy daleko od bodu nasycení transgenními plodinami.
Pozornost zaslouží také Čína. Výzkum a vývoj je financován z veřejných prostředků a cílem je získat nezávislost na zahraničních patentech. Osevní plochy sice nijak nerostly, ale významná vládní podpora bioprůmyslu už přinesla minulý rok dvě významné novinky.
Jednak kukuřici s fytázou, enzymem štěpícím fytáty. To je důležité při chovu prasat, která nemají tento enzym. Proto z nerozštěpených fytátů z kejdy se mikrobiálním rozkladem uvolňují fosfáty a ty znečišťují zejména vodní toky. Chov prasat se za posledních 40 let v Číně zpětinásobil a činí dnes kolem půl miliardy kusů. Tato GM odrůda je tedy lepším krmivem pro prasata, protože jim umožňuje využít zdroje fosforu z kukuřice, ale zejména významným přínosem pro ochranu životního prostředí. Druhým podstatným krokem bylo schválení Bt rýže v Číně, což je zároveň průlomová událost pro celou Asii.
Pramen: Zdroj: www.gmo-compass.org, J.Drobník, Biotrin

Zdroj: Osel.cz, 16.04.2010