Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Onemocnění dýchacích cest u odstavených selat

29/04/10
smf

Nejčastěji způsobuje onemocnění plic jak u odstavených selat tak také u prasat ve výkrmu a u plemenných zvířat virus PRRS. Zdroj: Agronavigator

Onemocnění dýchacích cest u odstavených selat

Nejčastěji způsobuje onemocnění plic jak u odstavených selat tak také u prasat ve výkrmu a u plemenných zvířat virus PRRS.
Jeden rakouský výzkum si vytýčil za cíl zmapovat spektrum respiratorních onemocnění a adekvátních změn plicní tkáně u odstavených selat. V rámci více než tříleté studie byla sledována všechna selata od odstavu do začátku výkrmu a následně podrobena diagnostické porážce na klinice prasat veterinární fakulty vídeňské univerzity. Celkem se jednalo o 484 zvířat pocházející ze 148 zemědělských podniků.
   Výsledky: Přímý nebo nepřímý důkaz původce onemocnění byl získán u 56 % odstavených selat. V 63,9 procentech případů se jednalo o jednoduchou infekci, ve 27,8 procentech případů o dvojitou infekci a u 8,3 % případů se na onemocnění dokonce podílelo více infekcí.
   Monoinfekce byly častěji zjištěny u selat než u starších prasat. Dvojitá infekce postihla 27,8 % odstavených selat a 32,1 % prasat v odchovu a výkrmu. Podíl vícečetných infekcí činil u odstavených selat 8,3 %, u prasat ve výkrmu a v odchovu 17,4 % pozitivních případů. Ve většině se jednalo o tyto druhy původců onemocnění: virus PRRS, APP a alfa hemolyzující streptokoky. Při porovnání s datovým materiálem prasat ve výkrmu a plemenných zvířat se prokázalo, že také u starších zvířat je u převládajícím patogenním původcem onemocnění plic virus PRRS.
 
Die Lungen von Absetzferkeln im Visier
Dlz primus schwein, 2010, č. 3, s. 33