Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K navýšení dotací zemědělcům

23/04/10
smf

Senát souhlasí s navýšením dotací pro zemědělce o 1,5 miliardy korun. Zdroj. Mediafax , autor: Petra Kotvová, kotvova@mediafax.cz

Senát souhlasí s navýšením dotací pro zemědělce o 1,5 miliardy korun
 Senát na své čtvrteční 18. schůzi schválil novelu zákona o Pozemkovém fondu ČR (PF) umožňující použít ze zdrojů fondu 1,5 miliardy korun na dorovnání dotací tuzemským zemědělcům v letošním roce. Novela nyní putuje k podpisu prezidentovi.
   Návrh počítá kromě posílení dotací také s tím, aby bylo možné z prostředků PF využít ročně až 400 milionů korun na financování komplexních pozemkových úprav, a to bez ohledu na území, ve kterém se budou úpravy realizovat. Současná podoba zákona totiž umožňuje použít peníze z Fondu pouze v lokalitách s takzvaným nedokončeným scelovacím řízením. Do třetice by se mělo z rozpočtu PF uvolnit v letošním roce až 150 milionů korun na propagaci značky kvalitních tuzemských potravin KLASA.
   Podle již schváleného rozpočtu PF by měly v letošním roce dosáhnout příjmy Fondu částky 1,963 miliardy korun a výdaje 1,744 miliardy korun. Fond by tak měl letos ve svém hospodaření vykázat přebytek 218,6 milionu korun. Ke konci letošního roku by pak měl dosáhnout celkový přebytek PF zhruba 3,718 miliardy korun. Peníze na navrhované změny tedy pozemkový fond má.
  Senát schválil novelu ve znění navrženém Poslaneckou sněmovnou. Pro zvedlo ruku 50 senátorů, proti nehlasoval nikdo a 10 se hlasování zdrželo.
Zdroj. Mediafax , autor:   Petra Kotvová, kotvova@mediafax.cz