Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

07/04/10
smf

Informace pro žadatele lesnicko-environmentálního opatření .Zdroj: www.szif.cz  

Informace pro žadatele lesnicko-environmentálního opatření

 
V sekci Program rozvoje venkova / Osa II / 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy / 2.3 Lesnicko-environmentální platby jsou umístěny formuláře žádosti o zařazení a dotaci na zlepšování druhové skladby lesních porostů v rámci lesnicko-environmentálního opatření pro rok 2010
 
(podle NV č. 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možno si prohlédnout a stáhnout. Stažené formuláře je možné vyplňovat přímo v PC. Oproti roku 2009 byly některé náležitosti formulářů upraveny.
V této sekci jsou ke stažení další příslušné materiály pro toto opatření (Příručka pro žadatele, Metodika k provádění NV 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Žádosti o zařazení a dotaci se podávají na místně příslušné AZV a to nejpozději do 17. 5. 2010.
Zdroj: SZIF, www.szif.cz