Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

26/04/10
smf

Informace pro ekologické zemědělce.  Zdroj: Agronavigator

Pozvánka na seminář.
Spotřeba produktů fair trade se v České republice loni zvýšila o 22 %
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g359j2-5L986-6p86234&typ=1&val=100381
Výsledky průzkumu.
Eurobarometr: Evropané nejsou dobře informováni o úbytku biologické rozmanitosti
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g358j7-4L807-5p17908&typ=1&val=100238
Průzkum EK a zahájení kampaně.
Tři novinky od bio nebio. 
Informace z akce, která se konala v ekologickém centru Sluňákov.
O prospěšnosti organických hnojiv.
Metodické pokyny Ministerstva zemědělství pro ekologické zemědělce
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g358j6-0L849-5p62910&typ=1&val=100199
Aktuální přehled.
Průzkum agentury Green marketing.
Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12. 2009
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g358j5-1L186-3p63296&typ=1&val=100172
Přehled údajů.
Tzv. wwoofing je tipem pro ohleduplné cestovatele.
Čína se stává jedním z největších světových producentů bio.
Biokuřecí je biopotravinou roku 2009 v kategorii maso a výrobky z masa
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g358j4-7L607-4p00476&typ=1&val=100162
Biokuřecí z produkce firmy Biopark získalo titul Nejlepší výrobek v kategorii maso a masné výrobky v soutěži Česká biopotravina roku 2009.
Nová pravidla pro užívání loga Evropské unie pro ekologickou produkci
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g358j4-6L891-6p07912&typ=1&val=100160
Evropská komise 31. 3. 2010 zveřejnila své nařízení č. 271/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla upravující logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Mezi hlavní změny zejména patří změna grafické podoby loga EU pro ekologickou produkci a podmínky pro jeho užívání.
Bio Summit 2010 ukázal cestu vpřed pro udržitelné a etické podnikání
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g358j4-6L175-8p15348&typ=1&val=100158
Závěry konference Bio Summit 2010, která proběhla 8. dubna 2010 v Praze za účasti více než 150 delegátů z řad obchodníků, potravinářů a dalších podnikatelů.
"Sluneční" společnost přestavila na veletruhu řadu nových produktů.
Jihočeský projekt na podporu ochrany životního prostředí.
Informace z prvního setkání bedýnkových systémů, které proběhlo  v Praze 20. března a kde se spotřebitelé mohli přesvědčit, že "není bedýnka jako bedýnka", tedy že rozmanitost tohoto konceptu je skutečně veliká.
Český trh s biopotravinami sbírá síly k dalšímu růstu
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g358j2-9L354-6p90094&typ=1&val=100111
Cenový Biomonitor.
Britský obrat s fair trade výrobky dosáhl 800 milionů liber
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g358j0-1L080-8p83816&typ=1&val=100032
Výsledky dvoutýdenní kampaně.
Statistické údaje.