Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evidence krajinných prvků

20/04/10
smf

AZV evidují 42 491 krajinných prvků, které se rozkládají na celkové výměře kolem 2170 hektarů. Autor: O.Přibík, zdroj AGROWEB

Evidují desetitisíce krajinných prvků
      V současnosti evidují agentury pro zemědělství 42 491 krajinných prvků, které se rozkládají na celkové výměře kolem 2170 hektarů. Nejvíce krajinných prvků bylo dosud zaregistrováno na jihu Čech a v Královéhradeckém kraji, naopak nejméně na jižní Moravě a ve zlínském regionu. Informovali o tom zástupci ministerstva zemědělství a kladenské agentury pro zemědělství a venkov.
      Krajinné prvky, mezi něž patří například meze, travní porosty či remízky, byly dříve při intenzifikaci zemědělství často odstraňovány. "Krajinné prvky se zaregistrují a zemědělec na jejich plochu může brát dotace, jako by to byla zemědělská půda," uvedl náměstek ministra zemědělství Jiří Urban. Cílem je podle něj zabránit hlavně tomu, aby farmáři tyto útvary zmenšovali či likvidovali. Podotkl, že v novém systému už k tomu nemají motivaci, naopak pro ně může být výhodné prvky zakládat.
Podle odborníků mají krajinné prvky blahodárný vliv na životní prostředí. Kolik jich u nás bude celkově zaregistrováno, zůstává otázkou. Agentury se nevydaly cestou překreslování leteckých snímků, ale pracují v terénu. "Takže ten zákres bude pomalejší, ale bude přesnější. A bude vždy projednán s vlastníky a uživateli," řekl Urban.
     Novela zákona o zemědělství, která mimo jiné umožňuje získání podpory na plochu vnitřních krajinných prvků, nabyla účinnosti na podzim loňského roku. Související nařízení vlády definuje šest krajinných prvků – meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny. Farmáři tak mohou ve spolupráci s místními agenturami pro zemědělství a venkov tyto krajinné prvky nechat zaevidovat. Vnitřní krajinné prvky, jež byly dosud z pozemků "vykresleny" a na jejichž plochu uživatel nepobíral žádnou podporu, se následně stávají součástí zemědělcem obhospodařované půdy.
Autor: Přibík Oldřich (19.4.2010), zdroj: www.agroweb.cz