Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Důležité sdělení AK ČR

28/04/10
smf

Aktuální sdělení AK ČR  ke včerejšímu skandálnímu a bezprecedentnímu jednání, ke kterému došlo v rámci konání tiskové konference k tématu: "Pít či nepít mléko z mléčných automatů?"

Sdělení pro zemědělskou veřejnost – byly překročeny všechny meze
 
Čeští zemědělci se potýkají s obrovskými dopady hospodářské krize. Meziroční propad tržeb ze zemědělské činnosti činí v roce 2009 plných 25 %. Vedle pěstitelů obilovin je nejpostiženějším oborem chov mléčných krav. Jednou z mála pomocí, zejména pro menší chovatele, je prodej syrového kravského mléka prostřednictvím mléčných automatů.
 
Na místo podpory, jako je tomu například na Slovensku a v zemích západní Evropy se v ČR vede proti tomuto způsobu prodeje mléka mediální kampaň.
 
Včera byla v této záležitosti svolaná do restaurace Sahara Cafe v Praze tisková konference na téma Pít či nepít mléko z automatů?
 
Na pozvánce bylo dále napsáno:
„Na tiskové konferenci se dozvíte, proč může přímá konzumace mléka z mlékomatů ohrozit lidské zdraví, jaká je kvalita takového mléka, a které mléko spotřebitelé preferují“.
Na této tiskové konferenci byli uvedeni jako mluvčí:
MVDr. Jiří Hlaváček, odbor veterinární hygieny, Státní veterinární správa ČR
Ing. Petr Roubal, CSc., ředitel, Výzkumný ústav mlékárenský
MUDr. Antonie Bořkovcová, vedoucí oddělení Nemocniční hygieny, Všeobecná fakultní nemocnice
Ing. Lenka Hálková, marketing manager, Tetra Pak Česká republika
 
Vyjma MVDr. Jiřího Hlaváčka, za kterého byl vyslán ze SVS pracovník, dále se tiskové konference všichni uvedení mluvčí zúčastnili.
 
Z předchozí citace pozvánky bylo předem jasné, že tisková konference je po vystoupení hlavního hygienika MUDr. Michaela Víta pře dvěma a půl měsíci v ČT další krok v kampani proti mléčným automatům. Proto jsme se rozhodli skupina ve složení Jan Veleba – prezident AK ČR, Tomáš Kořínek – TOKO, Josef Kubiš – AGRO Jesenice a Zbyněk Ježek Agrodružstvo Lhota pod Libčany tuto tiskovou konferenci navštívit a předložit novinářům naše argumenty a názory na danou problematiku. To se nám však nepodařilo a nastala bezprecedentní situace. Na tiskovou konferenci, kde nebyl přítomen jediný zástupce producentů mléka, jsme nebyli připuštěni. Byla na nás přivolána policie a ze strany německého majitele restaurace došlo k fyzické inzultaci, jejímž výsledkem je poškozený oblek prezidenta AK.
 
Vážení kolegové, v tomto konkrétním případě jde o české mléko. Obecně se ale začínáme dostávat do situace, řečeno slovy spisovatele Ludvíka Vaculíka, že „začínáme být pacholky na vlastním gruntě“. Bohužel neznáme výstižnější příměr dané situace. Farmáři chovající dojné krávy se dostávají do situace, kdy o prodeji jejich mléka (zákonným způsobem) rozhodují zahraniční firmy a úředníci státní administrativy.
 
Agrární komora ČR k tomuto skandálnímu postupu zaujme v krátké době zřetelné a jasné stanovisko, které bude mít celorepublikové konsekvence. Podáme včas informaci a žádáme chovatele dojnic o maximální součinnost a podporu. Současně žádáme o maximální rozšíření této informace.
 
Za účastníky včerejší akce:
Jan Veleba, prezident AK ČR
Tomáš Kořínek, TOKO
Josef Kubiš, ředitel AGRO Jesenice a člen představenstva AK ČR
Zbyněk Ježek, ekonom Agrodružstva Lhota pod Libčany
Zdroj:  Agrární komora ČR