Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace na závlahy

25/03/10
smf

Do roku 2013 může ministerstvo zemědělství vyplatit v rámci dotačního programu na budování a obnovu závlahových systémů celkem 1,5 miliardy korun. Zdroj: www.agroweb.cz,  autor: Přibík Oldřich (23.3.2010)

MZe poskytne peníze na závlahy
Do roku 2013 může ministerstvo zemědělství vyplatit v rámci dotačního programu na budování a obnovu závlahových systémů celkem 1,5 miliardy korun, přičemž dosud bylo podle MZe v tomto programu vyplaceno asi 13 milionů korun.

Podle ředitele sekce vodního hospodářství MZe Pavla Punčocháře mohou zemědělci v rámci titulu čerpat 40 až 60 procent investic spojených s budováním závlah. Základní dotace ve výši 40 procent z ceny se zvyšuje o deset procent mladým farmářům, o dalších deset procent rolníkům hospodařícím v takzvaných znevýhodněných oblastech.
"Za nepříznivých podmínek v době sucha a nedostatku srážek v teplých obdobích mohou závlahy příznivě ovlivnit vlhkost půdy a lokální mikroklima," uvedlo ministerstvo. Závlahy dále snižují nebezpečí větrné eroze půdy a prašných bouří, které se někdy objevují na Moravě nebo v severních Čechách a mají nepříznivý vliv na zdraví obyvatel. Zavlažované půdy navíc lépe přijímají srážky, půda se nesplavuje do drobných vodních toků, nedochází k jejich zanášení, čímž se snižuje možnost vzniku povodní.
Zdroj: www.agroweb.cz, autor: Přibík Oldřich (23.3.2010)