Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zástupci Pardubického kraje ve Francii

03/11/09
smf

Ve dnech 28. – 30. října navštívila delegace Pardubického kraje vedená radním Václavem Kroutilem partnerský region Centre ve Francii. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Zemědělství a rozvoj venkova tématem návštěvy ve Francii
Součástí zemědělských farem jsou obchody s potravinářskými výrobky. (2.11.2009)

Pardubický kraj, Region Centre  – Ve dnech 28. – 30. října navštívila delegace Pardubického kraje vedená radním Václavem Kroutilem partnerský region Centre ve Francii. Hlavním tématem návštěvy byla problematika zemědělství a lesnictví, doplněná o oblast sportovního využití koní.
 „Ve Francii jsem nyní počtvrté, ale tato cesta jistě patří k nejzajímavějším. V jejím průběhu jsme mimo jiné měli příležitost srovnat naše přístupy k marketingovým podporám regionálních produktů. Je třeba říci, že systém podpor výrobků se ve Francii vypracovává až k prodeji jednotlivých produktů. Například v případě řemeslné výroby stojíme ve srovnání s našimi partnery teprve na začátku cesty. Myslím ale, že naše návštěva položila dobrý základ další vzájemné spolupráci zejména v oblastech zemědělství, venkova a čerpání evropských fondů,“ shrnul své dojmy z návštěvy radní Václav Kroutil.
Během svého pobytu se delegace Pardubického kraje seznámila s prioritami zemědělské politiky Regionu Centre na místní úrovni i v kontextu francouzského a evropského zemědělství. Hosté pak představili hlavní cíle rozvoje venkova v Pardubickém kraji.
Dalším důležitým bodem návštěvy byla jednání se sdružením výrobců certifikovaných zemědělských produktů a se zástupci místní agrární komory. Hostitelé také připravili návštěvu dřevozpracujícího závodu, významného jezdeckého parku a zemědělské školy. V závěru si zástupci obou regionů vyměnili pozvání a náměty k realizaci společných projektů.
Tato cesta byla první letošní návštěvou zástupců Pardubického kraje v tomto partnerském regionu, zástupci Regionu Centre letos navštívili Českou republiku již dvakrát. Zatím hlavní oblastí spolupráce obou regionů je vzdělávání a kultura, kterým bude věnována i následující návštěva  Regionu Centre v závěru letošního roku. Cesty se zúčastnili i zástupci obecně prospěšné společnosti Agrovenkov, Agentury pro zemědělství a venkov a pardubického Dostihového spolku, kteří přispěli svými poznatky v daných oblastech. (vk)