Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SMO k mléku

04/11/09
smf

Svaz marginálních oblastí (SMO) zastupující chovatele mléčných i masných krav musí reagovat na současnou situaci okolo mléka. Zdroj: www.lfa.cz
 

Další tlaky okolo mléka
Tisková zpráva, Svaz marginálních oblastí, dne 3. 11. 2009

Svaz marginálních oblastí (SMO) zastupující chovatele mléčných i masných krav musí reagovat na současnou situaci okolo mléka. Poslední kapkou bylo včerejší vyjádření Agrární komory, která pod rouškou obhajoby dojných krav velmi nevyváženě vyčítá masným kravám navýšení podpory o pouhých 50 mil. Kč v letošním roce. Naprosto však opomíjí fakt, že počty masných krav rostou kvůli převodům z  dojných krav a že Ministerstvo zemědělství už přikleplo mléku na podporách přes 3 miliardy Kč. Obojí je přitom známé už delší dobu.
Bližší košile než kabát, aneb raději připravíme ČR v  budoucnu o peníze, jen abychom na úkor jiných chovatelů uhráli pár korun, řeklo si pravděpodobně vedení Agrární komory. Snaha snížit referenční objem peněz pro další roky je přitom jen další v  řadě pokusů, jak poškodit masné krávy. Pravděpodobně nikdo z  nich si neuvědomuje, že i masné krávy byly dříve dojeny a jen musely skončit s  produkcí mléka, aby měly větší prostor jejich kolegyně, které u produkce mléka zůstaly. Masné krávy jsou poslední možnost, jak zajistit kulturní venkov a údržbu krajiny v  méně úrodných oblastech a na horách.
Zcela jiný postoj zaujal Svaz marginálních oblastí, který na pracovní skupině pro mléko souhlasil s tím, že bude zaveden nový titul v celkovém objemu 800 mil. Kč na podporu welfare, na základě něhož bude každá dojnice dostávat po následujících 5 let extra-dotaci. Uvedené jednání z minulého týdne završilo několikaměsíční práci ministerstva na tom, jak zajistit chovatelům mléčných krav dodatečné peníze. SMO s  tímto souhlasil, přestože tyto platby dostanou jen dojnice a masné krávy, byly z této podpory vyloučeny a i jinak je tento titul velmi problematický. Tyto peníze budou financovány z 80 % z EU a z 20 % z českého rozpočtu.
To však není všechno. Na sektor mléka dále přispějí všichni farmáři přesunem 2,4 mld. Kč ze svých přímých plateb v následujících třech letech. O obou uvedených podporách na období dalších 3 a 5 let bylo rozhodnuto, aniž by někdo uvažoval, jaká bude cena mléka za rok či za pět let. Tzn. tyto podpory chovatelům mléčných krav budou plynout, i když bude cena mléka vyšší než dnes. Za první signál ke zlepšení situace lze považovat již včerejší vyjádření mlékárny OLMA o navyšování cen za mléko.
Na základě výše uvedeného SMO deklaruje svůj zásadní nesouhlas s jakýmikoliv přesuny peněz ve prospěch jedné vybrané skupiny farmářů včetně zmíněných 2,4 mld. Kč. A upozorňuje, že každý chovatel mléčných krav může tyto přestat dojit a de facto je převést na masné krávy, pokud si myslí, že se mu tato změna výrobní orientace vyplatí.
Obáváme se, že mléko se už začíná stávat pouze nástrojem boje jedné silné skupiny zemědělců vůči ostatním zemědělcům, který je veden jednostrannou snahou pomoci jen mléku na úkor ostatních zemědělských výrob a vyvolat ještě větší problémy jinde. Každý z farmářů má své těžkosti a ne vždy je medializuje. Nemělo by však být v žádném případě standardem, že stát bude pomáhat jedněm na úkor druhých jen proto, že mají tvrdší lokty.
Svaz marginálních oblastí samozřejmě podporuje jakékoliv peníze do českého zemědělství. Výše uvedené extrémní přístupy však bohužel nejen poškozují české zemědělství jako celek, ale navíc zhoršují pověst zemědělců u veřejnosti.
Svaz marginálních oblastí sdružuje farmáře z horských, podhorských a příhraničních oblastí ČR zabývající se převážně živočišnou výrobou. Členy SMO či jeho členských organizací je více než 950 zemědělských farem.

 

Ing. Milan Boleslav
předseda Svazu marginálních oblastí
zdroj: www.lfa.cz