Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Obchodní a marketingové fórum

11/11/09
smf

P O Z V Á N K A na Obchodní a marketingové fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví a Místních akčních skupin kraje Královéhradeckého a Pardubického .

P O Z V Á N K A
 
na
                                   
 Obchodní a marketingové   fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích   manažerů    společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví a Místních akčních skupin  kraje   Královéhradeckého a Pardubického
 
                                              s odborným seminářem
                                                              
                                                                           pod záštitou
 
                                                      Lubomíra F r a n z e
                                              hejtmana Královéhradeckého kraj
 
                                                   Ing. Jana V e l e b y
                                           prezidenta Agrární komory ČR
 
                               prof. Ing. Josefa K o z á k a , DrSc., dr.h.c.
  děkana fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
 

                             1. prosince 2009 (úterý ) od 13.00 hodin

       reprezentační sál a  prostory kulturního centra DVORANA

                                                      v e S m i ř i c í ch

 

Plné znění pozvánky         Z D E