Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS

10/11/09
smf

Rostlinolekarska rizika pri dovozu rostlin v osobnim cestovnim styku. Zdroj: www.srs.cz
 

    Rostlinolekarska rizika pri dovozu rostlin v osobnim cestovnim styku
 Hlavnim rizikem pri dovozu rostlin a rostlinnych produktu ze tretich zemi v cestovnim styku je moznost zavleceni skodlivych organismu(chorob a skudcu), ktere tyto rostliny napadaji. Muze se jednat o organismy, ktere se u nas v Ceske republice nevyskytuji a ktere se mohou nasledne rozsirit a pak zpusobit zavazne skody.
Jednou z nejvyznamnejsich cest, jakou se mohou tyto organismy sirit na velike vzdalenosti je stale se rozsirujici cestovni styk. Je treba si uvedomit, ze dovozem ci sberem napr. exotickych rostlin lze porusit nejen predpisy na ochranu prirody, ale i predpisy rostlinolekarske.
Cilem rostlinolekarskych opatreni stanovenych v souladu s temito predpisy je prave zabranit zavlekani karantennich a novych nebezpecnych skodlivych organismu. S ohledem na jednotny vnitrni trh v Evropske unii musi byt nastavena stejna pravidla pro dovozy rostlin z hlediska fytokaranteny. Rostlinolekarska opatreni pro dovoz rostlin a rostlinnych produktu do Evropske unie ze tretich zemi jsou proto shodna ve vsech clenskych statech Evropske unie. 
Cestujici ze tretich zemi, kteri jsou odbavovani na mezinarodnich letistich na uzemi Ceske republiky musi proto pocitat s tim, ze jsou povinni kazdou zasilku rostlin a rostlinnych produktu, ktera podleha rostlinolekarske kontrole, predlozit Statni rostlinolekarske sprave k provedeni takove kontrole ve vstupnim miste, tedy na letisti, kde sprava rostlinolekarskou kontrolu uredne provadi (Praha Ruzyne, Brno Turany a Ostrava Mosnov) viz http://www.srs.cz/portaldoc/fytosanitarni_informace/dovoz_ze_tretich_zemi/seznam_vstupich_mist_eu/CZ_VM_provozni_doby_cs.html.
Pokud cestujici neumozni provedeni teto kontroly, vystavuje se riziku udeleni pokuty. V pripade osobniho cestovniho styku u fyzicke osoby muze vyse pokuty dosahnout az 30 000 Kc. Na letisti, ktere neni vstupnim mistem a nelze tam tedy provest rostlinolekarskou kontrolu, nebude cestujicim dovazejicim rostlinne komodity podlehajici teto kontrole umozneno Celni spravou takove rostliny propustit.  
Vyjimku z povinnosti opatrit stanovene rostliny a rostlinne produkty rostlinolekarskym osvedcenim a predlozit je k rostlinolekarske kontrole predstavuji rostlinolekarskymi predpisy stanovena tzv. mala mnozstvi rostlin nebo rostlinnych produktu. Tato mala mnozstvi mohou byt dovazena do CR i mimo stanovena vstupni mista. Nesmi vsak vykazovat priznaky napadeni skodlivymi organismy a nesmi byt urceny k pokusnym, vedeckym nebo slechtitelskym ucelum. Jedna se o rostliny nebo rostlinne produkty urcene k nevyrobnim a neobchodnim ucelum nebo ke spotrebe behem prepravy, a to:
– maximalne 2 kg ovoce a zeleniny krome brambor,
– maximalne jedna kytice tvorena rezanymi kvetinami nebo vetvemi,
– nejvyse 5 sacku osiva v originalnim baleni.
Z uvedeneho vyplyva, ze se tato vyjimka nevztahuje ani na jedinou rostlinu nebo jeji cast urcenou k dalsimu pestovani, jako jsou kvetiny v kvetinacich, hlizy, cibule, sazenice, rizky apod.
Vice informaci o fytosanitarnich opatrenich pri dovozu, jake rostliny a rostlinne produkty podlehaji fytosanitarnim opatrenim pri dovozu, jaka jsou vstupni mista stanovena legislativou v Ceske republice a mnoho dalsich uzitecnych informaci naleznete na internetovych strankach Statni rostlinolekarske spravy www.srs.cz.
 
 
Ing. Dita Vrbova,   tiskova mluvci SRS