Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zdravotní pas pro selata

14/08/09
smf

Ve zdravotním pasu selete se může výkrmce dozvědět, jaká ošetření již byla u dodaných selat provedena. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Zdravotní pas pro selata

Ve zdravotním pasu selete se může výkrmce dozvědět, jaká ošetření již byla u dodaných selat provedena.  
Nizozemský výrobní svaz Vee en Vlees (PVV) společně se svazem sedláků (LTO), zájmovým svazem Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) a obchodním svazem NBHV vyvinul zdravotní pas pro selata. Tento dokument poskytne odběrateli selat informace o zdravotním stavu prasat chovaných ve výrobním podniku, ze kterého selata nakoupil a o také všech ošetřeních, která dosud skupina nakoupených selat podstoupila. Kromě toho obsahuje zdravotní pas také informace o stájové teplotě a metodě krmení, takže odběratel může na základě těchto podkladů detailně vyladit chovatelské podmínky a krmení pro selata pro nadcházející období výkrmu.
 
Zdravotní pas pro selata byl především koncipován pro účely vývozu selat do Německa a proto je také napsán v německém jazyce. Pas by měl rovněž sloužit ke zlepšení image holandských selat a vyrovnat se tak Dánsku, které již podobné zdravotní průkazy zavedlo.
 
Gesundheitspass für Ferkel
SUS, 2009, č. 3, s. 29