Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Označování způsobu chovu i u masa vepřového

14/08/09
smf

Způsob chovu by měl se měl stát součástí etiket i u vepřového masa. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Označování způsobu chovu i u masa 

Způsob chovu by měl se měl stát součástí etiket i u vepřového masa.  
Britská organizace na ochranu zvířat RSPCA podporuje zavedení jednotného systému označování masa v supermarketech, který by byl pro spotřebitele transparentní. Výsledky jednoho výzkumu veřejného mínění prokázaly, že pouze 2 procenta spotřebitelů dokáží správně definovat, co přesně znamenají pojmy jako „volný chov“ a „venkovní odchov“. Tyto pojmy nejsou nijak chráněny a často mohou vzbudit falešné asociace. Podobně jako je tomu u slepic a u vajec měly by být v rámci Evropské unie jasně vymezeny pojmy i pro označování vepřového masa, na jejichž základě by mohli konzumenti zjistit, jakým způsobem byl dotyčný jatečný kus, jehož maso si hodlají koupit, chován.
 
Haltugsform aufs Etikett für Fleisch
SUS, 2009, č. 3, s. 26