Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vývoji pěstování GM kukuřice v ČR

14/08/09
smf

Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR letos poklesly. Zdroj: www.mze.cz
 

Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR letos poklesly
 
 
Podle evidence ministerstva zemědělství se letos poprvé snížily plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí, a to na 6.480 hektarů s Bt kukuřicí, zasetou 125 pěstiteli. Ke snížení osetých ploch došlo i přes dosavadní pozitivní zkušenosti s geneticky modifikovanou Bt kukuřicí, odolnou proti zavíječi kukuřičnému. Bt kukuřice prozatím není v ČR užívána pro potravinářské účely.
 
Hlavním důvodem poklesu je problematický odbyt pro tento typ kukuřice, kterou je nutno oddělovat od klasické produkce kukuřice a označovat jako geneticky modifikovaný (GM) organismus. Zmenšení ploch Bt kukuřice také může souviset s celkovým poklesem ploch kukuřice na zrno v letošním roce (dle údajů ČSÚ z cca 108 tis. ha v roce 2008 na 92 tis. ha v roce 2009).
 
Vývoj ploch a počtu pěstitelů Bt kukuřice od roku 2005:
 
rok
výměra Bt kukuřice v ha
počet pěstitelů Bt kukuřice
2005
270
52
2006
1290
85
2007
5000
131
2008
8380
171
2009
6480
125
 
Na základě dosavadních zkušeností je Bt kukuřice přínosem zejména pro primární produkci, kdy dochází, v případě lokálního škodlivého výskytu zavíječe kukuřičného, k významnému snížení napadení rostlin plísněmi a významně nižšímu poškození porostu. Následně jsou pak zaznamenávány i vyšší výnosy v průměru o cca 10 % ve srovnání s klasickými hybridy. V současné době je pěstování Bt kukuřice vítanou technologií především pro pěstitele s živočišnou základnou, kteří mohou produkt zpracovat v rámci vlastního podniku.
 
S ohledem na doposud dosažené příznivé výsledky této technologie v praxi, nepovažuje MZe pokles ploch Bt kukuřice za pozitivní vývoj. Lze však na tomto vývoji dokumentovat, že není třeba přistupovat k restriktivním opatřením ze strany státu, pokud jde o GM plodiny, které byly schváleny a vědeckými subjekty posouzeny jako bezpečné pro trh EU, neboť trh je schopen na základě poptávky sám regulovat užívání produktů biotechnologie.
Zdroj: www.mze.cz