Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vláda projednala Výroční zprávu PGRLF

14/07/09
smf

Vláda projednala Výroční zprávu PGRLF. Zdroj: www.mze.cz
 

V Praze 13. července 2009
 
Vláda projednala Výroční zprávu PGRLF
 
 
V rámci své činnosti se Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) v roce 2008 soustředil na podpory směřující do zemědělského sektoru ve formě poskytování dotací části úroků z komerčních úvěrů. V  roce 2008 bylo schváleno 2 187 žádostí s celkovou poskytnutou podporou ve výši 576,6 milionů Kč. Díky podpoře PGRLF tak bylo v roce 2008 do resortu zemědělství načerpáno 4,9 miliard Kč formou úvěrů na nákup zemědělské techniky a půdy.
 
Za celou dobu působení PGRLF, byla suma načerpaných úvěrů 117,8 mld. Kč. Pro zabezpečení tohoto objemu vyplatil fond částku ve výši 21 mld. Kč.
 
Druhou podporovanou oblastí je finanční podpora pojištění zemědělců. Tuto podporu začal fond poskytovat v roce 2004, kdy navázal na poskytování této podpory ministerstvem zemědělství. V roce 2008 bylo zpracováno 5 460 žádostí s celkovým nárokem na podporu ve výši 340 mil. Kč. Od roku 2004 bylo schváleno 19 665 žádostí a byla vyplacena podpora v celkovém objemu 1,2 mld. Kč.
 
V roce 2008 byly poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa z položky Vládní rozpočtová rezerva ve výši 300 mil. Kč.
 
V minulých letech byl fond administrátorem povodňových půjček na finanční výpomoci při záplavách v letech 1997, 1998 a 2002. Další činností fondu je správa pohledávek za klienty z titulu úhrady garancí při nesplácení úvěrů klientem a postoupených pohledávek. Fond dále spravuje majetkové účasti, které byly v minulosti převedeny nebo nakoupeny od Fondu národního majetku.
 
PGRLF byl založen 23. června 1993, důvodem založení této společnosti byla potřeba pomoci získat zemědělství finanční prostředky na investice do modernizace a intenzifikace výroby. PGRLF tuto činnost úspěšně realizuje.
Zdroj: www.mze.cz