Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Studenti v zemědělských a potravinářských provozech

08/07/09
smf

Studenti 3.ročníku SZeŠ v Lanškrouně navštívili řadu různých podnikatelských subjektů souvisejících se zemědělstvím v okrese Ústí nad Orlicí. Zdroj: Agrovenkov o.p.s.

ODBORNÝ KURZ 3. ROČNÍKŮ
SMĚR – ZEMĚDĚLSKÝ PROVOZ
 
Součástí učebních osnov pro 3. ročníky je tzv. odborný kurz, který letos proběhl ve dnechod 18. do 22. května. Studenti mají možnost  získat nové poznatky od externích odborníků nebo na vlastní oči posoudit, zda opravdu teoretické znalosti odpovídají těm praktickým.
Hned v úvodu bych jménem školy ráda poděkovala Agrovenkovu o.p. s., která finančně zajistila celou akci a studentům tak bylo umožněno navštívit řadu různých podnikatelských subjektů souvisejících se zemědělstvím.
Malá skupinka studentů zemědělského provozu v pondělí vyrazila s Ing. Račanským do společnosti Klas Nekoř a.s. a poté do firmy Marek v Helvíkovicích, kde se jednalo zejména o zemědělskou techniku. Následovala ZAS Bystřec a farma pana Vaníčka také v Bystřeci, kdy studenti mohli srovnat zemědělskou velkovýrobu s malovýrobou.
V úterý exkurze pokračovali do mlékárny Choceň, pak do výrobny krmných směsí v Běstovicích. V odpoledních hodinách studenti viděli práci dojícího robota na farmě Řetová patřící k ZD Sloupnice a následovala farma pana Staňka ve Svatém Jiřím.
Středa byla zasvěcena ZOD Žichlínek, kdy pod vedením Ing. Rabase se studenti zajímali zejména o kruhovou dojírnu, dále mechanizační dílny. Den byl ukončen návštěvou sušičky na obilí v Damníkově.
Ve čtvrtek jak se již stalo tradicí, proběhl na školním statku embryotransfer u dojnic, pod vedením Ing. Hrušky z firmy Bovet a. s. Odborný kurz byl ukončen exkurzí do VAÚ Žichlínek a odbornou přednáškou MVDr. Vindušky, který má na starosti chov prasat na farmě v Sázavě náležící pod ZOD Žichlínek.
Studenti jsou s náplní odborného kurzu nadmíru spokojeni, jak sami říkali, pomohlo jim to utřídit znalosti a udělat si vlastní názor na různé technologie využívané v chovech zvířat.
Závěr patří díkům všem, kteří se na odborném kurzu podíleli i přes svou velkou pracovní vytíženost, dále těm, kteří otevřeli brány svých hospodářství a podniků a tak dovolili studentům nahlédnout do světa zemědělského podnikání. A ještě jednou velký dík Agrovenkovu.
 
 autor: Ing. M. Klížová,SZeŠ Lanškroun
 
V Běstovicích      
        V Běstovicích                                       Sloupnice -kravín                         farma Staněk – Svatý Jiří
      
 beseda s ředitelem mlékárny Choceň               návštěva VAÚ Žichlínek