Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Návrh nových standardů GAEC

20/07/09
smf

Návrh nových standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu zdůrazňuje ochranu půdy, vody a biodiverzity. Zdroj: www.mze.cz
 

Návrh nových standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu zdůrazňuje ochranu půdy, vody a biodiverzity
 
Návrh deseti nových standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu známých pod anglickou zkratkou GAEC, chrání půdu, vodu a biodiverzitu krajiny. V případě schválení bude plnění těchto standardů povinné pro všechny zemědělce čerpající dotace od 1. ledna 2010.
 
Návrh, který představuje deset standardů, je zaměřen na ochranu půdy (ochrana před erozí, zachování obsahu organické hmoty v půdě aj.), ochranu vody (ochranná pásma kolem vody, použití vody pro zavlažování) a ochranu krajiny a biodiverzity (ochrana travních porostů, krajinných prvků, boj proti invazním rostlinám). Nejvýznamnějšími změnami oproti stávajícím GAEC jsou zpřísnění standardu hospodaření na svažitých pozemcích, definice skupiny silně erozně ohrožených půd, a ochrana organické hmoty v půdě.
„Kvalita zemědělské půdy v České republice dlouhodobě klesá. Zodpovědné plnění těchto nových standardů považujeme proto za jeden z účinných nástrojů, jak tomuto trendu čelit. Zjevná je i souvislost s povodňovými katastrofami posledních týdnů,“ říká ministr zemědělství Jakub Šebesta.
„Ačkoliv je předkládaný návrh v mnoha ohledech zpřísněním, při tvorbě standardů jsme kladli důraz na to, aby měl zemědělec dostatek možností rozhodnout se, jak dané podmínky splnit,“ upozorňuje na variantní řešení v ochraně půdy na svažitých pozemcích či zachování organické hmoty v půdě Jiří Urban, náměstek pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání, jehož úsek nové znění standardů připravoval. Například opatření na zachování organické hmoty v půdě se povinně týká pětiny orné půdy a zemědělec zde může každoročně kombinovat různé možnosti (tuhá statková hnojiva, tuhá organická hnojiva, zaorání slámy či chrástu nebo vysetí některé z plodin zlepšujících půdní vlastnosti) volně podle svých možností a potřeb. To mu dává poměrně velký prostor pro plánování následných činností a zároveň větší zodpovědnost za jeho rozhodnutí.
Povinnost plnit standardy GAEC platí pro příjemce přímých plateb již od vstupu ČR do EU. Od roku 2009 je jejich plnění také součástí kontrol podmíněnosti. V případě, že žadatel o dotace tyto standardy nesplňuje, může mu být výplata dotací snížena, v krajním případě neposkytnuta vůbec. Návrh nových standardů vznikal v úzké spolupráci s odborníky výzkumných institucí, ministerstvem životního prostředí a zástupci zemědělských organizací. V současné době se GAEC připravují do meziresortního připomínkového řízení, ukončení legislativního procesu se předpokládá v listopadu letošního roku. V platnost by měly nové GAEC vejít od 1. 1. 2010. Kompletní znění návrhu nových standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu naleznete zde.
 
Upozorňujeme, že tato verze není konečná a znění návrhu může být ještě předmětem změn.   
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe, zdroj: www.mze.cz