Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Energie z obnovitelných zdrojů

07/07/09
smf

Cílové hodnoty EU stanovené pro podíl elektrického proudu a pohonných hmot vyrobených z biomasy splňuje pouze Německo.  Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Energie z obnovitelných zdrojů

Cílové hodnoty EU stanovené pro podíl elektrického proudu a pohonných hmot vyrobených z biomasy splňuje pouze Německo.
Pouze Německo již dnes naplňuje cílové hodnoty stanovené v EU pro výrobu elektrické energie a pohonných hmot z biomasy. Pro rok 2010 byly cílové hodnoty nastaveny takto: 21 % výroby elektrického proudu a 5,75 % pohonných hmot v oblasti dopravy z biomasy. V příštím roce by chtěla Evropská komise, jak deklarovala v aktuálně zveřejněné rozvojové zprávě, plošně v celé EU dosáhnout 19% pokrytí spotřeby elektrického proudu a 5% pokrytí spotřeby pohonných hmot v dopravě z obnovitelných zdrojů.
 
DLG-Mitteilungen, 2009, č. 6, s 6