Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Využívání poradenských služeb

29/06/09
smf

Schválené Žádosti – opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb. Zdroj. www.szif.cz
 

Schválené Žádosti – opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?enc=S330v8-7X511-2c72213&typ=1&val=92450

Schválené Žádosti o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb.