Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Tíživá situace producentů mléka

12/06/09
smf

Informace k tíživé situaci producentů mléka a obecně zemědělců ve vybraných zemích EU . Autor: ing.Jaš, zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace k tíživé situaci producentů mléka a obecně zemědělců ve vybraných zemích EU

 
Francie:
 • minulý týden došlo k dohodě mezi zástupci producentů mléka, družstev a mlékáren o průměrné ceně mléka na rok 2009. Francouzská legislativa takovéto kolektivní vyjednávání umožňuje.
Tato cena byla vyjednána na úrovni 26,2 – 28 eurocentů za litr (podle toho, jaký poměr mléka plyne na průmyslové zpracování – máslo, sušené mléko – nebo na výrobky s přidanou hodnotou – např. sýry či jogurty).
 • přesto pokračují demonstrace po celé Francii, protože část producentů včetně mladých agrárníků s dohodou nesouhlasí a požadují až 40 eurocentů za litr.
 • za hlavní viníky jsou označovány obchodní řetězce (a ty jsou ve Francii s výjimkou Lidlu a Aldi francouzské).
 • kromě blokád silnic dochází k masivním blokádám distribučních skladů a nákupních center obchodních řetězců. Komunikace dokonce blokují už i zaměstnanci některých mlékáren (bez mléka ztrácí práci).
 • na 11. a 12. června je svolána celonárodní blokáda obchodních řetězců
 • producenti mléka požadují úpravu národní legislativy (je to rychlejší než čekat něco z EU) upravující činnost obchodních řetězců, průhledné zveřejňování informací o cenotvorbě jako faktoru působícím významně na inflaci a také zveřejňování marží obchodních řetězců u základních potravin a komodit (mléko, maso, pšenice potažmo chléb atd.). Tak např. u pasterovaného krabicového mléka průměrná marže obchodního řetězce ve Francii dosahuje 37%, u kilogramu jablek 36-50% a u šunky či karbanátku z mletého masa 60%.
 • dalším požadavkem je ustanovení úřadu nezávislého rozhodčího (ombudsmana), který by dohlížel na zneužívání významné tržní síly.
Francie také startuje národní podporu (notifikace EK již proběhla) v celkové výši 30 miliónů EUR za účelem pomoci zemědělcům ve finančních obtížích (neschopnost splácet úvěry, zadlužení). Hlavním parametrem hodnocení přijatelnosti podpory je průměrná výše příjmů zemědělce (viz přiložený soubor ve francouzštině).
Francie také ústy odstupujícího ministra Michela Barniera (byl zvolen europoslancem za Francii a mimochodem hlásá zachování kvót na mléko) zveřejnila balíček nových podpůrných opatření v návaznosti na Health-Check (mimo jiné dojde k podpoře chovu dojeného skotu jak přímo, tak nepřímo – např. od roku 2010 bude zavedena podpora na litr mléka vyrobeného v horských a podhorských oblastech, platby na hektar travních porostů s přihlédnutím k zatížení VDJ, platba na hektar silážní kukuřice.
 
Německo:
 1. V návaznosti na květnové protesty producentů mléka a zemědělců v Německu, oznámila německá vláda minulý pátek uvolnění 25 miliónu EUR z národního rozpočtu na bezúročné půjčky. Ty budou poskytovány od července 2009 jako pomoc zemědělcům v tíživé finanční situaci způsobené propadem cen.
  Tento balíček odpovídá 70% objemu plateb na farmu, které přijdou za normálních okolností až v druhé polovině října 2009 (Německo tlačí s dalšími státy EU na umožnění předsunutí termínu výplaty přímých plateb z 1.12.2009 na 16.října 2009 – EK již tuto možnost oficiálně zmínila na posledním zasedání Rady ministrů v květnu).
 2. Dále bude tento rok rozjet program zvýhodněných úvěrů s úrokem 1,6%, což umožní zemědělcům mít přístup k financím na 4 roky dopředu.
 3. Již koncem května 2009 došlo ke snížení spotřební daně na naftu pro zemědělce. Snížení odpovídá celkové úspoře v nákladech zemědělských prvovýrobců ve výši 285 miliónu EUR.
 4. V rámci Health-Check dojde od roku 2010 k podpoře chovu skotu na travních porostech. Již tento rok chce Německo využít v rámci programů rozvoje venkova plně peněz z tzv. Barrosova ekonomického balíčku na podporu restrukturalizace sektoru výroby mléka.
 
Slovensko:
Vláda dala chovatelům skotu jasný signál, že si nepřeje vybíjení krav a zmenšování produkčního potenciálu mléka na Slovensku. A to navzdory ekonomické krizi.
Z národních peněz je zavedena podpora na hospodářská zvířata zapojená do ústřední evidence (argumentace: vícenáklady, které vznikly za dodání dodatečných údajů do ústřední evidence). U krav tato podpora dosahuje přibližně 100 EUR/ks a rok.
Podpora je již v této chvíli na účtech chovatelů.
 
Belgie a Holandsko
Je zajímavé, že tyto země jsou nadále schopny produkovat kvótu navzdory historicky nízkým cenám mléka, především v Belgii. Stavy dojeného skotu neubývají, ale naopak chovatelé nakupují vysokobřezí jalovice z Francie, Polska i ČR. Cena přes 1000 EUR za kus. Tyto státy naplno využívají intervenčního skladování a vysoké výše dotací na farmu. Výhodou holandského systému je v podstatě monopolní postavení družstevního zpracovatele mléka Friesland-Campina, který patří producentům. Tyto státy také dovedou naplno využít exportních náhrad EU.
 
Francouzský text o podpoře zemědělcům ve finančních obtížích ke stažení v původním znění zde
 
Vypracoval: Ing. Stanislav Jaš, COPA-COGECA ,dne 9. června 2009