Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pravidla pro žadatele PRV – 7.kolo

03/06/09
smf

Pravidla pro žadatele PRV, Žádosti o dotaci PRV a dalších dokumentů–7.kolo příjmu žádostí . Zdroj: www.szif.cz
 

Zveřejnění Pravidel pro žadatele PRV, Žádosti o dotaci PRV a dalších dokumentů–7.kolo příjmu žádostí

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a Žádost o dotaci PRV pro opatření 7.kola příjmu žádostí PRV (Žádost o dotaci zveřejněna zatím pouze pro opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost). Vzhledem k možnosti Elektronického podání Žádostí o dotaci PRV na opatření I.3.1. v rámci 7.kola PRV byly zveřejněny i další dokumenty resp. informace.
Pravidla pro žadatele PRV
Pravidla pro žadatele pro opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 1.3. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů → Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření I.1.3. (7.kolo PRV)
Umístěno i v podopatření I.1.3.1. i v podopatření I.1.3.2. zde

Pravidla pro žadatele pro opatření I.1.4. Pozemkové úpravy
Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 1.4. Pozemkové úpravy → Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření I.1.4. (7.kolo PRV) zde

Pravidla pro žadatele pro opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost → Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření I.3.1. (7.kolo PRV) zde

Pravidla pro žadatele pro opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu
Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III → 1.3. Podpora cestovního ruchu → Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření III.1.3. (7. kolo PRV) zde

Žádost o dotaci PRV
Žádost o dotaci je zveřejněna zatím pouze pro opatření I.3.1. – Žádosti o dotaci pro ostatní opatření 7.kola PRV budou zveřejněna následně – ke zveřejnění Žádostí o dotaci na ostatní opatření bude také vydána tisková zpráva na webových stránkách SZIF.
Žádost o dotaci z PRV pro opatření I.3.1. – možnost Elektronického podání
Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.1. Další odborné vzdělávání a informační
činnost → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci z PRV pro opatření I.3.1. – 7.kolo PRV (možnost
Elektronického podání) zde

Instruktážní list k vyplňování Žádosti o dotaci z PRV pro opatření I.3.1. (možnost Elektronického podání Žádosti)
Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost → Soubory ke stažení → Instruktážní list k Žádosti o dotaci z PRV pro opatření.3.1. – 7.kolo PRV (možnost Elektronického podání Žádosti) zde

Další dokumenty

Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost → Soubory ke stažení → Prezentace – Elektronické podání Žádosti o dotaci opatření I.3.1. (7.kolo PRV) zde
 
Žádost o přístup do portálu farmáře (pro možnost Elektronického podání Žádosti o dotaci PRV na opatření I.3.1. v rámci 7.kola PRV – podrobnosti v „Prezentaci k možnosti elektronického podání Žádosti o dotaci na opatření I.3.1. (7.kolo PRV)“)
Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost → Soubory ke stažení → Žádost o přístup do Portálu farmáře zde
Zdroj: SZIF

Prezentace k možnosti elektronického podání Žádosti o dotaci na opatření I.3.1. (7.kolo PRV)