Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odmítavé stanovisko k dorovnání plateb novým členským zemím

17/06/09
smf

Komisařka EU pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel odmítla jednat o dorovnání plateb novým členským zemím . Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Komisařka EU pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel odmítla jednat o dorovnání plateb novým členským zemím
Brusel dne 26.5.2009

Vážení,
( pozn. je tím míněn Ing. Jan Veleba, Ing. Zdeněk Koubek a Ing. Miroslav Jirovský, signatáři dopisu paní komisařce ).

dovolte mi, abych Vám odpověděla na Váš dopis ze dne 19.3.2009, ve kterém navrhujete přesun částky ve výši  675 mil. EUR, která by měla být určena na přímé platby pro nové členské země EU.
Především  se domnívám, že navyšování finančních výdajů v rámci přímých plateb není efektivní způsob, jak rychle eliminovat dopady ekonomické krize na zemědělství. Zemědělci ( farmáři ) v celé EU by se měli stát více konkurenceschopnými a tento cíl může být dosažen pouze cestou zavedení cílených a přesně určených opatření. Navíc, bych Vás ráda upozornila , že podmínky  členství  nových zemí v EU  byly projednány  v rámci Přístupových smluv, kde byl i stanoven  systém postupného zapojení těchto zemí do systému přímých plateb /phasing-in/. V roce 2010  dosáhne výše těchto plateb – ve vašem případě v rámci  programu  a systému plateb na plochu – SAPS  úrovně 70% a tato výše může být dále navýšena dalšími 30% z národních finančních zdrojů, tedy v rámci národních přímých plateb; jinými slovy řečeno, lze již v tomto roce ( 2010 ) dosáhnout 100% úrovně  přímých plateb plánovaných až na rok 2013.

Následně  bych chtěla říci, že není mým úmyslem vystoupit s návrhem na přerozdělení  dodatečných finančních zdrojů ve prospěch nových členských zemí, který by nebyl v souladu s zněním Přístupových smluv.

S pozdravem

                                                                                     Mariann Fischer Boell

Přeložil: Louma, 8.6.2009