Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Návrh Pravidel pro poskytování dotací

01/06/09
smf

Návrh pravidel pro Opatření II.1.4 Platby na podporu dobrých životních podmínek hospodářských zvířat. Zdroj: www.apic-kraj.cz
 

Návrh Pravidel pro poskytování dotací

v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013


v současné době je připraven a do Porady ministra postoupen návrh Pravidel pro poskytování dotací v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 pro opatření II.1.4 Platby na podporu dobrých životních podmínek hospodářských zvířat (dále jen „Pravidla“). Cílem tohoto opatření je zabezpečit trvalý přístup dojnic k napájecí vodě a zajistit ošetřování jejich paznehtů dle individuální potřeby zvířete. Opatření je nastaveno na principu 5letého závazku, kdy žadatel musí plnit stanovené podmínky, které jsou nastaveny nad rámec platné evropské a národní legislativy. Dotace je vyplácena formou ročních sazeb na VDJ dojnic.
V rámci uvedeného opatření je žadatel povinen podat v 1. roce závazku Žádost o dotaci (v průběhu měsíce června) a Žádost o proplacení (od 1. 8. do 31. 8. 2009), v dalších letech pak pouze Žádost o proplacení (od 1. 1. do 31. 1. 2010 – 2013). 
Zdroj:  KAZV, www.apic-kraj.cz