Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Krize v zemědělství nejvíce ohrožuje chov dojných krav

30/06/09
smf

Stanovisko ZS ČR k současné situaci v chovu dojných krav. Zdroj: www.zscr.cz
 

Krize v zemědělství nejvíce ohrožuje chov dojných krav
Po poklesu cen mléka od července 2008,  lze od počátku roku 2009 současnou situaci na trhu s mlékem označit za krizovou a situace je měsíc po měsíci horší. Cena mléka se propadla o cca 1/3 až na současných cca 6,-Kč/1 lt, ale spotřebitelské ceny se téměř nezměnili. V kontrastu třeba s cenou 1 litru minerální vody v PET lahvi, kde je cena cca 7 –  8 Kč, se jedná nepoměr. Za období leden až duben 2009 jsme oproti průměru 15-ti největších evropských mlékáren byli jen na cca 80% jejich ceny, přitom ceny vstupů máme na srovnatelné úrovni a mimocenovou úhradu proti EU-15, tj. dotace máme na  poloviční úrovni.
Producenti mají ztrátu cca 0,5 mld. měsíčně, tedy doposud zhruba ve výši 3 mld. Kč a nezmění-li se ceny, tak během roku 2009 se dostane na rekordní úroveň 6-ti mld. Kč meziročního propadu.
Zatímco zemědělci výrobu mléka prakticky dotují ze svých zdrojů, obchodní řetězce zvyšují marže i u mléka a mléčných výrobků. Podíl producentů mléka na spotřebitelské ceně mléka a mléčných výrobků stále klesá. Např. podíl ceny zemědělců na ceně polotučného mléka trvanlivého v r. 1997 byl 63%, v dubnu 2009 již 43%, zatímco ve stejném období se podíl zpracovatelů mléka snížil z 25 na 23%. Podíl obchodníků se zvýšil třikrát a to ze 12 na 34%. Zmíněnou marži lze vypočítat jako poměr spotřebitelské ceny a ceny zpracovatelů za příslušný výrobek z podkladů ČSÚ. Vidíme, že marže u mléka polotučného trvanlivého byla v letošním roce v lednu  45,8 %, v dubnu již 51,2%. Obdobně u másla – před vstupem do EU marže byla 13,6%, za období leden – duben 2009 již 29,7%. U sýra Eidamu marže v r. 2007 byla 19,6%, za období leden – duben 2009 již 27,4%.
Problémem je, že v podstatě vyrábíme stále méně mléčných výrobků, ale jiné země vyrábějí stále více a k nám dovážejí. To je vlastně problém celého zemědělství v transformačním období. Zatímco za období leden – duben 2008 bylo saldo zahraničního obchodu mléčnými výrobky po odečtu suroviny (tj. nezahuštěného mléka) ještě kladné ve výši 358 mil. Kč, za stejné období letošního roku je již záporné ve výši -297 mil. Kč. Za uvedené čtyřměsíční letošní období jsme pro zajímavost dovezli více mléčných výrobků jak za celé roky 2001 a 2000.
Situace je jasná – pokud by se nepodařilo tyto negativní trendy zastavit, hrozí likvidace tuzemských intenzivních chovů dojnic a následně i mlékáren v ČR.  Průměrná dojivost ve výši 6 969 kg mléka na dojnici je u nás více než srovnatelná s průměrem zemí EU-15 ( 6.676 kg). To skutečně stojí za zmínku, protože v málokterých ukazatelích dosahujeme na průměr původních členských zemí unie. Výrazně nás přesahují jenom skandinávské země a Nizozemí. S dlouhodobě nižšími cenami a podporami jsme se dostali na tuto úroveň a teď bychom to měli, poté co jsme dosáhli vysoce nadprůměrné úrovně, prakticky nenávratně likvidovat? Ruku v ruce s tím jdou i ztráty trvalých celoročních pracovních příležitostí na venkově.

Usilujeme proto o prosazení opatření v tomto roce:

  • Zahájit výplatu záloh na SAPS ihned od 16.10.2009.
  • V rámci národních  plateb pro rok 2009 zvýhodnit dojné krávy novými opatřeními  podpor.
  • V rámci Programu rozvoje venkova vyhlásit platbu na dobré životní podmínky zvířat“ ve výši min. 200 EUR na dojnici.
  • Realizovat založení „záchranného mléčného fondu“.
  • Jednat s  EU, aby v rámci čl. 68 novelizovaného NR č. 1782/2003 mohla ČR od roku 2010 v rámci podpory ohrožených sektorů řešit i podporu intenzivních chovů dojnic.

Zdroj: www.zscr.cz, 24.6.2009