Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

25/06/09
smf

Informace ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

Státní zemědělský intervenční fond dne 24. června 2009 schválil Žádosti o dotaci v rámci 6. kola příjmu žádostí (10.2. – 9.3.2009) PRV. V uvedených tabulkách uvádíme specifikaci schválených žádostí (řazení dle registračního čísla) v III. ose.
Státní zemědělský intervenční fond dne 23.6.2009 schválil 1398 Žádostí o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb v celkové výši podpory 42.405.852,- Kč.
Státní zemědělský intervenční fond dne 23.6.2008 schválil 285 Žádostí o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu v celkové výši podpory 729.980.539,- Kč.
Státní zemědělský intervenční fond dne 23.6.2009 schválil 740 Žádostí o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši podpory