Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Hospodářská krize udeřila naplno

04/06/09
smf

Producenti vepřového masa z EU očekávají na třetích trzích zostření konkurenčního boje. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Hospodářská krize udeřila naplno

Producenti vepřového masa z EU očekávají na třetích trzích zostření konkurenčního boje.
S výjimkou Číny klesá ve všech významných importních zemích spotřeba vepřového masa. Tím vzniká na odbytových trzích výrazné napětí především u vepřových půlek a partií masa.
 Na první pohled nevypadá situace na světovém trhu s vepřovým masem tak špatně jak konstatovala nejnovější studie amerického ministerstva zemědělství, která předpovídá 2% nárůst globální produkce.
 
Naděje na možnost uplatnění produkce vepřového masa na čínském trhu se však nenaplnily. Při bližším pohledu jsou americké prognózy příliš dramatické, protože vyhlídky na výraznější nárůst produkce má pouze Čína a to díky zavedení subvencí na vepřové maso. Po stagnaci způsobené PRRS čínští producenti opět rozjeli produkci a očekává se proto 5,5% nárůst, tj. zvýšení v objemu 2,5 mil. tun.
 
Tab.: Změny na světových trzích s vepřovým masem
 
Produkce
Spotřeba
Exporty
Importy
Čína
+ 2,5
+ 2,4
+/- 0
– 0,1
EU
– 1,4
–  0,1
– 0,5
+/- 0
USA
– 0,2
+ 0,1
– 0,3
+/- 0
Rusko
+ 0,1
–  0,2
+/- 0
– 0,3
 
 
Pro německé chovatele prasat to není příznivá situace. Odhaduje se, že by čínský dovoz měl poklesnout o přibližně 130 000 tun. To sice nepostihne německé chovatele přímo, ale díky tomu, že dosavadní dodavatelé budou muset hledat jiná odbytiště pro svoji produkci, dojde na tradičních exportních trzích k vyostření konkurence.  
 
Ruské importy by měly poklesnout o 29 procent. Také další importní země snižují svoji poptávku. Příčinou je vedle snížení spotřeby masa díky finanční krizi přibližně o 7 % také výrazná snaha o posílení ruské domácí produkce. Velký pokles zájmu o importy vepřového masa byl zaznamenán v souvislosti s finanční krizí také na Ukrajině, která společně s Čínou a Ruskem poptávaly 20 % světových importů této komodity. Výraznější pokles zájmu byl zaznamenán v Mexiku (mínus 11 %) a Jižní Koreji (mínus 7 %). V globálním měřítku by mělo dojít k poklesu dovozů vepřového masa v letošním roce o 13 procent.
 
Pro Evropskou unii, která je druhým největším exportérem tohoto druhu masa to znamená výrazné zostření konkurence na trzích třetích zemí i přesto, že produkce v EU letos poklesne přibližně o 1,4 mil. tun v porovnání s loňským rokem. Spotřeba vepřového masa v rámci EU by měla poklesnout pouze marginálně – odhad činí 100 000 tun (0,4 %).
 
Spojené státy se jako lídr v nabídce vepřového masa musejí vyrovnat „pouze“ s poklesem exportu v rozsahu 300 000 tun, Brazilci jako trojka na žebříčku by mohli podle odhadů množství exportovaného vepřového masa udržet na loňské úrovni.
 
Die Weltkrise schlägt voll durch
DLG-Mitteilungen, 2009, s. 5, s. 89