Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Satelity monitorují posklizňové zbytky

21/05/09
smf

Ministerstvo zemědělství USA hodlá zcela přesně zjistit, jak intenzivně zemědělci zpracovávají půdu. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Satelity monitorují posklizňové zbytky

Výzkumy prováděné v USA jsou zaměřeny na přesné zjišťování intenzity zpracování půdy.
Ministerstvo zemědělství USA hodlá zcela přesně zjistit, jak intenzivně zemědělci zpracovávají půdu. Za tímto účelem sledují pracovníci ministerstva s pomocí NASA pole zcela shůry. Prostřednictvím satelity zachycovaného infračerveného obrazu chtějí vědci z Úřadu zemědělského výzkumu zjišťovat množství slámy a posklizňových zbytků ponechaných na polích. Podle těchto snímků by poté měl být určen způsob zpracování půdy.
„Pokud je posklizňovými zbytky pokryto méně než 15 % plochy, vycházíme z intenzivního zpracování půdy. Pokud je pokryta více než třetina půdy, máme co do činění s minimálním zpracováním půdy nebo přímým výsevem. Vše mezi tím je redukované zpracování půdy“, objasňuje vedoucí projektu Craig Doughtry.
Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaké množství posklizňových zbytků mohou pro využití v zařízeních na výrobu etanolu američtí zemědělci odvážet ze svých polí, aniž by riskovali vyplavování živin nebo erozi.
zdroje: DLG-Mitteilungen, 2009, č. 5, s. 8, www.agronavigator.cz
,