Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Převody farem v rodině bez zdanění ?

28/05/09
smf

Zhruba před dvěma týdny poslanecká sněmovna schválila úpravu zákona o dani z příjmů v § 3, který se týká vymezení předmětu daně z příjmu fyzických osob. Autor: Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR, zdroj: www.asz.cz
 

Převody farem v rodině bez zdanění

Zhruba před dvěma týdny poslanecká sněmovna schválila úpravu zákona o dani z příjmů v § 3, který se týká vymezení předmětu daně z příjmu fyzických osob. Reálně proto ožívá naděje, že se ještě letos podaří alespoň částečně vyřešit problém se zdaněním příjmu z převodu podniku na nabyvatele, který se s počátkem roku u zájemců o dotaci Předčasné ukončení zemědělské činnosti opět objevil.
Jak jsme již na naší stránce v poslední době několikrát uváděli, zcela zbytečným zásahem úředníků ministerstva financí loni došlo v jedné z novel daňového zákona k chybné přeformulaci znění uvedeného  paragrafu, který osvobozoval od povinnosti daně z příjmů při předání zemědělského majetku v rámci PUZČ mezi osobami blízkými.
 Je třeba konstatovat, že šlo o výjimku zcela potřebnou, neboť výměry daně z příjmu mnohdy převýšily maximální možnou úroveň dotace poskytované po dobu 10 let. ASZ ČR proto v tomto smyslu již před několika lety uvedené daňové opatření iniciovala, nicméně však problém není vyřešen zcela.
Rada ASZ v souvislosti s problematikou zdanění při převodech farem dlouhodobě požaduje taková osvobození od daně z příjmu, která nejsou spojena výhradně s dotačním titulem Předčasné ukončení zemědělské činnosti, ale týkala by se všech převodu zemědělských majetků mezi rodinnými příslušníky.
Bylo by paradoxem, pokud by se tato daňová úleva zůstala pouze těm, kteří využijí dotační pobídky. Hospodář odcházející na vejminek bez podpory z PUZČ, by byl totiž  nadále povinován „prodej“ statku svému synovi či třeba neteři plně zdanit. Uvozovky jsou přitom zcela na místě, neboť v případě rodinných farem jde většinou o akty formální, které se však z hlediska dalších souvislostí (například zachování nároku na podpory z PGRLF či převodu kvót, atd.) musí realizovat smlouvou o prodeji podniku a nelze tak zpravidla využít výhod, které by nabízelo osvobození od daní při darování.
Uvedenou legislativní změnu ještě čeká projednávání v Senátu ČR. Asociace zde bude chtít přesvědčit senátory, aby legislativní návrh byl rozšířen tak, že „předmětem daně z příjmu není příjem z prodeje veškerého zemědělského majetku mezi osobami blízkými.“
O dalším vývoji budeme samozřejmě opět informovat.
 
Autor: Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR,  zdroj: www.asz.cz