Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vakcinaci proti bluetongue

19/05/09
smf

Tisková zpráva SVS ze dne 15. 5. 2009 upozorňuje na významnou celostátní akci – vakcinaci proti bluetongue. Zdroj: www.svscr.cz
 

Nenápadný „půvab“ vakcinace

Tisková zpráva SVS ze dne 15. 5. 2009 upozorňuje na významnou celostátní akci – vakcinaci proti bluetongue.
Zastíněna „novou“ (mexickou) chřipkou zůstala na okraji pozornosti velká celostátní akce – vakcinace proti katarální horečce ovcí. Probíhá podle plánu a do konce dubna již byly vakcinován všechen skot, ovce a kozy, které měly být. Nyní se pokračuje s vakcinací odrostlých mláďat, tj. telat, jehňat a kůzlat.
 
Na základě monitoringu můžeme potvrdit, že virus katarální horečky ovcí (bluetongue) na našem území koluje a infikuje zvířata – díky letos příznivým podmínkám se tiplíci, kteří jsou přenašeči, již v přírodě hojně vyskytují. Nicméně díky vakcinaci nedochází u zvířat k rozvoji klinických příznaků a tím pádem nejsou zaznamenávány žádné ztráty a výpadky produkce. Potvrzuje se tedy, že povinná vakcinace skotu, ovcí a koz má smysl. Vakcinují také okolní státy, jako například Německo či Rakousko.
 
V rámci celostátní vakcinace proti katarální horečce bude letos aplikováno 2 900 000 dávek vakcíny za zhruba 70 milionů korun, přičemž počítáme z příspěvkem z EU ve výši 790 tisíc euro. Vakcinováno bude zhruba 1,5 milionu zvířat.
 
Kdyby Státní veterinární správa ČR za podpory Ministerstva zemědělství ČR k vakcinaci nepřistoupila, znamenalo by to potýkat se s nákazou v mnohem větším měřítku, chovatelé by zaznamenávali velké ztráty, nemluvě samozřejmě o omezení obchodu.
 
Aby vakcinace byla efektivní, je třeba ji provádět minimálně tři roky. A po třech letech bude provedeno vyhodnocení. Na základě aktuální nákazové situace se pak rozhodne o případném pokračování.
autor: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.