Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ČEZ, biomasa a zemědělství

22/05/09
smf

ČEZ se pustil do biomasy, chce pro ni státní podporu. Zdroj: www.E15.cz, 21.05.2009

ČEZ se pustil do biomasy, chce pro ni státní podporu
Společnost ČEZ tlačí stát do větší podpory biomasy. Firma loni ve svých elektrárnách spálila přes tři sta tisíc tun dřeva a české lesy už jí nestačí. Usilovně proto jedná o podpoře pro zemědělce, kteří v okolí elektráren namísto obilí nebo vojtěšky vysadí rychle rostoucí topoly.
,,Výroba elektřiny z biomasy je stále zajímavější. Pokud bychom se do toho ale pustili naplno, český trh s biomasou se zhroutí. Jednáme proto o určité formě regulace," uvedl výrobní ředitel společnosti ČEZ Vladimír Hlavinka.
Ministerstva životního prostředí a zemědělství už připravují plán, který by měl nastartovat pěstování rychle rostoucích dřevin, které se hodí pro spalování v elektrárnách a teplárnách ve velkém. Zemědělci by měli dostat peníze z evropského fondu na podporu venkova. Pro pěstování biomasy by přitom měli využívat jen méně úrodnou půdu.
,,Nechceme, aby se opakovala situace s biolihem, který vytlačoval obiloviny a krmiva," uvedl náměstek ministra životního prostředí Aleš Kuták. ,,Biomasa tedy bude moci zabírat maximálně deset procent výměry zemědělské půdy," dodal.
Podle Jiřího Trnky z ministerstva zemědělství by podpora měla být nastartována už na začátku příštího roku. ,,Předpokládáme, že se do roku 2013 rozdělí na dotacích dvacet až třicet milionů korun ročně. Zájem mezi zemědělci je značný, takže první rok asi přijde boom a pak se uvidí," uvedl.
Zájem zemědělců potvrzuje i Antonín Dočekal z Komory pěstitelů biomasy. ,,Nedávno jsem měl nabídku na osázení asi padesáti hektarů, ale zatím se čeká, jak to dopadne s dotacemi," řekl. Určitou formu podpory připravuje i ČEZ, který chce pěstitelům nabídnout dlouhodobé smlouvy.
Trh s biomasou se příští rok zdvojnásobí
Pokud ministerstvo zemědělství prosadí současný plán na podporu pěstitelů rychle rostoucích dřevin, produkce dřevěné štěpky pro elektrárny vzroste do roku 2013 nejméně na čtyřnásobek. Ministerstvo zemědělství totiž počítá s tím, že zemědělci vysadí díky evropským dotacím ročně 200 až 300 hektarů rychle rostoucích dřevin, jako je japonský topol nebo různé odrůdy vrby. V současné době jsou tyto plodiny jen zhruba na 250 hektarech.
,,Zatímco teď se psalo o každém osázeném čtverečku, nyní nás bude čekat boom. Poptávka po biomase se prudce zvyšuje a štěpka z lesů už elektrárnám a teplárnám nestačí," uvedl náměstek ministra životního prostředí zodpovědný za ochranu klimatu a ovzduší Aleš Kuták. ,,Zatímco ideální svozová vzdálenost biomasy je padesát kilometrů, kupříkladu ČEZ vozí štěpku až z Polska. Navíc si začíná konkurovat s jinými teplárnami," dodal.
Zvyšující se poptávku po biomase potvrzuje i výrobní ředitel společnosti ČEZ Vladimír Hlavinka. ,,S náběhem nákupu povolenek bude biomasa stále vyhledávanější," upozornil.
To je také důvod, proč chce ministerstvo životního prostředí pro výsadbu rychle rostoucích dřevin určit strop ve výši deseti procent zemědělsky využívané půdy.
V takovém případě by se energetické křoviny rozkládaly zhruba na 400 tisících hektarech a byly by stejně časté jako žluté pole s řepkou. Podle Jiřího Trnky z ministerstva zemědělství to však nehrozí. ,,Podle našich dosavadních průzkumů by roční nárůst neměl překročit 300 hektarů. Vzhledem k tomu, že podpora bude zatím jen do roku 2013, nebude rozloha polí s rychle rostoucími dřevinami nijak vysoká," uvedl.
,,Nechceme tu podporu do budoucna přepálit, proto také nepůjde o každoroční dotace, ale o jednorázovou podporu při zakládání nových porostů," vysvětluje Kuták.
Ministerstvo životního prostředí však předpokládá, že s podporou pěstování biomasy bude pokračovat. Po podpoře zemědělců mají přijít na řadu výrobci rostlinných pelet, kteří zpracovávají energetické plodiny, jako kupříkladu energetický šťovík, ale i víceleté rostliny, jako je vojtěška. Rostlinné pelety spaluje například teplárna v Mladé Boleslavi. Kdy se dotací dočkají i výrobci pelet, ale Kuták zatím neupřesnil.

Zdroj: www.E15.cz, 21.05.2009