Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nejlepší manažer roku

20/04/09
smf

Nejlepším manažerem v odvětví zemědělství za rok 2008 se stal Ing. Václav Klejch, předseda ZD Dolní Újezd . Zdroj: www.zscr.cz
 

Nejlepším manažerem v odvětví zemědělství za rok 2008 se stal Ing. Václav Klejch, předseda ZD Dolní Újezd
17.4.2009
V nejprestižnější soutěži manažerů v ČR, jejíž 16.ročník byl včera vyhodnocen v Paláci Žofín v Praze, které je ZS ČR spoluvyhlašovatelem, získal Ing. Václav Klejch – předseda ZD Dolní Újezd, okres Svitavy prestižní titul "Nejlepší manažer odvětví zemědělství za rok 2008" . Ing. Kleich se navíc umístil mezi 10 nejlepšími manažery ČR v rámci všech odvětví národního hospodářství za rok 2008. Je to od roku 1998 nejlepší ocenění zástupce ZS ČR v soutěži, kterou pod záštitou Vlády ČR vyhlašuje Česká manažerská asociace, Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.