Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kraj podporuje Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem

17/04/09
smf

Na základě několikaměsíčního procesu přípravy, na kterém se podílel Pardubický kraj a Ministerstvo zemědělství, nic nebrání založení Společnosti pro revitalizaci kulturního dědictví. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Kraj podporuje Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem
(16.4.2009)

Pardubice – Na základě několikaměsíčního procesu přípravy, na kterém se podílel Pardubický kraj a Ministerstvo zemědělství, nic nebrání založení Společnosti pro revitalizaci kulturního dědictví. Hlavním důvodem založení obecně prospěšné společnosti je možnost financování revitalizace kulturního dědictví areálu a objektů Národního hřebčína Kladruby n. L. z Integrovaného operačního programu, ale také Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod.
     „Text zakládací smlouvy této společnosti, který byl odsouhlasen zástupci Ministerstva zemědělství, předložím posledního dubna ke schválení Zastupitelstvu Pardubického kraje,“ uvedl hejtman Radko Martínek. Písemně požádá ministra Gandaloviče, za jakých dalších podmínek je Ministerstvo zemědělství, který zřizuje hřebčín,   připraveno učinit obdobné kroky, v tomto případě předložit návrh založení obecně prospěšné společnosti ke schválení vládě ČR. „Kromě zakládací smlouvy předložím na jednání zastupitelstva návrh na poskytnutí čtyřmilionové dotace z rozpočtu Pardubického kraje Národnímu hřebčínu Kladruby n. L. na geodetické zaměření areálu  a objektů hřebčína. Jedná se o nutný podklad pro projektovou přípravu jednotlivých objektů,“ vysvětluje postup hejtman. Kromě projektů obnovy historického dědictví hřebčína byly vytipovány projekty, které by za splnění určitých podmínek bylo možno financovat z regionálního operačního programu zaměřeného na oblast cestovního ruchu. Jedná se například o vybudování jezdecké haly nebo objektu pro ubytování. 
 
Magdalena Navrátilová
tisková mluvčí Pardubického kraje