Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhlášeny nové výzvy

19/03/09
smf

Ministerstvo zemědělství otevřelo dvě další výzvy pro předkládání projektů v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Zdroj: www.mze.cz
 

Vyhlášeny nové výzvy v rámci Programu rozvoje venkova
Ministerstvo zemědělství otevřelo dvě další výzvy pro předkládání projektů v rámci Programu rozvoje venkova (PRV).
 Výzvy se zaměřují na udržitelné využívání lesní půdy, opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření a II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích.
Cílem tohoto podopatření je obnova produkčního potenciálu lesa a snížení škod, které způsobeny přírodními kalamitami a požáry, dále na zavádění preventivních opatření v lesích. Splnění těchto cílů by mělo přispět k k trvale udržitelném využívání lesní půdy a zlepšení životního prostředí a krajiny.
Podporované záměry:
  • a)  obnova lesního potenciálu po kalamitách
  • b)  zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi
Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí 10.000,- Kč, maximální pak v záměru a) 40 milionů Kč, v záměru b) 10 milionů Kč.
Toto podopatření se zaměřuje na poskytnutí jednorázového příspěvku na neproduktivní investice v lesích, které by měly plynout do činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků.
Podporované záměry:
  • a)   Zvyšování společenské hodnoty lesů
Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí 10.000,- Kč, maximální pak 4 miliony Kč.
Projektové žádosti se předkládají na pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu do 31. března 2009.
Zdroj: www.mze.cz